Yayın Kurulu

Veteriner Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Zafer SOYGÜDER (Dekan)

Sorumlu Müdür (Editör)

Prof. Dr. Nihat MERT

Editör Yardımcıları

Prof. Dr. Zafer SOYGÜDER (Language Editor)

Prof. Dr. Ebubekir CEYLAN (Editor)

Prof. Dr. Handan MERT (Proof & Quality Editor)

Doç.Dr. Özgür İŞLEYİCİ (Technical Editor)

Doç. Dr. İsmail Hakkı EKİN (Electronic Journal Editor)

Doç. Dr. Abdullah YEŞİLOVA (Statistical Editor)

Yrd. Doç. Dr. Bahat COMBA (Editor)

Dergi Yayım Kurulu

Prof. Dr. Abuzer TAŞ (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali ÇINAR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Askarbek Zarlıkoviç TÜLÖBAEV (Manas, KIRGIZİSTAN)

Prof. Dr. Axel WEHREND (Giessen, GERMANY)

Prof. Dr. Berrin SALMANOĞLU (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ehab A. Abu-Basha (Irbid, JORDAN)

Prof. Dr. Gert W. NIEBAUER (Vienna, AUSTRIA)

Prof. Dr. Gürsel SÖNMEZ (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Altan AKKAN (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Hüseyin HADİMLİ (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. James M. MAY (Nashville, TN, USA)

Prof. Dr. Kamil EKİCİ (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal Özdem ÖZTABAK (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Akif KARSLI (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Taylan AKSU (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Tevhide SEL (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Volkan Çetin AKYOL (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Devrim SARIPINAR AKSU (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Hasan Hüseyin ARI (Cumhuriyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Nalan ÖZDAL (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Tuğba BİNGÖL (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Bahattin ÇAK (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Selim ÇINAROĞLU (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Yıldıray BAŞBUĞAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Zeynep KARAPINAR (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Josip LOVRIĆ (Manchester, UK)

Yazışma Adresi (İletişim)

Prof. Dr. Nihat MERT

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Dergi Editörlüğü, 65080-Kampus/ VAN

Tel:  0 (432) 225 10 24-30 (Dahili 1500)

Fax: 0 (432) 225 11 27

e-mail: vfd@yyu.edu.tr