Subscribe to Genel

Category: Genel

2011_22_(3)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Van ve Erciş Yöresindeki Sığır ve Koyunlarda Kene Türlerinin Belirlenmesi ve Mevsimsel Dağılımı   Ali Bilgin YILMAZ     M.Serdar DEĞER YYU Vet Fak Derg, 2011, 22 (3): 133-137 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Chittagong’daki Siyah Bengal Keçilerinde İntestinal Helmintlerin Prevalansı ve Patolojik Etkileri Üzerine Bir Çalışma   Babu [...]

2008_19_(2)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğinde Karşılaşılan Meme Sorunları Musa ÇETİN,   Muhammet ALAN YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 1-6 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Babesia ovis ile doğal olarak enfekte koyunlarda serum folik asit düzeylerinin araştırılması Semiha DEDE,   Yeter DEĞER,   Fatmagül YUR,   Handan MERT,   Nihat MERT YYU Vet [...]

2009_20_(1)

2009_20_(1) Dış Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Köpeklerde Göz Parametreleri Üzerine İzofloran ve Enfloranın Etkileri Servet KILIÇ, Sami ÜNSALDI YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 1-3 [Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML] Farklı yaşlardaki civcivlerin barsak villus boyu ve çapı ile kadeh hücresi ve mitotik hücre sayılarındaki değişimler Müge BOZKURT, Mustafa SANDIKÇI [...]

2009_20_(2)

2009_20_(2) Dış Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Preimplantasyon Sürecindeki Keçilerin Dişi Genital Kanal Organlarında Plazma Hücresi ve Alfa Naftil Asetat Esteraz Pozitif Lenfositlerin Dağılımı Turan KARACA, Mecit YÖRÜK, Sema USLU, Barış Atalay USLU, Yunus ÇETİN YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 1-5 [Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML] Van Gölü Havzasında 2006 [...]

2010_21_(1)

2010_21_(1) Dış Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Üreme Mevsimi Dışında Genç Keçilerde Flugeston Asetat Vaginal Sünger ve Norgestomet Kulak İmplantı Uygulamalarıyla Östrüslerin Uyarılması Enes İlker KILBOZ, Fikret KARACA YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 1-6 [Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML] Van Bölgesi Keçilerinde Parainfluenza Virus – 3 (PIV-3) ve Bovine Herpesvirus-1 [...]

2010_21_(2)

2010_21_(2) Dış Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Denizli Tavuklarında Kuluçkalık Yumurtaların Depolama Süresi ve Depolama Öncesi Isıtılmasının Yumurta Ağırlık Kaybı, Kuluçka Sonuçları ve Civciv Çıkış Ağırlığı Üzerine Etkileri Hayriye Değer Oral TOPLU, Ahmet NAZLIGÜL YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (2): 77-81 [Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML] İshal Semptomu Belirlenen Buzağılarda Serum [...]

2010_21_(3)

2010_21_(3) Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Ratlarda Deneysel Akciğer Fibrozisinde Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri ve Kan Gazları Düzeylerinin Araştırılması Ali Bilgin YILMAZ, Fatmagül YUR YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (3): 135-139 [Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML] Subklinik Mastitisli İnek Sütlerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Antibiyotik Duyarlılığı ve Plazmit Varlığının Araştırılması Afsar CELIK, [...]

2011_22_(1)

2011_22_(1) Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Samsun Yöresinde Yetiştirilen Mandaların Farklı Yaş ve Cinsiyet ile Gebelik Durumunda Hematolojik ve Kan Biyokimya Değerlerindeki Değişimler Metin ÇENESİZ, Sena ÇENESİZ, Gül Fatma YARIM, Cevat NİSBET YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 1-4 [Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML] Sığır ve İnsan Orijinli Grup B Streptokokların [...]

2011_22_(2)

2011_22_(2) Dış Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Tavşanlarda Doğal Bağırsak Koksidiyozunda Bazı Serum Enzim ve Mineral Madde Düzeyleri Üzerine Etkisi Başaran KARADEMİR, Yusuf ERSAN, Evren KOÇ, Erdi ORHAN, Fatih UZUN YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (2): 67-70 [Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML] Balık Konservelerinde Histamin ve pH Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir [...]