Subscribe to Genel

Category: Genel

2004_15_(1-2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Yoğurt Üretiminde Bazı Stabilizörlerin Kullanımı M. ATASEVER YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 1-4 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Bazı Ayak Hastalıklarının Antioksidan Enzim ve Lipid Peroksidasyon Düzeyleri Üzerine Etkisi N.  ŞINDAK,       S. YARALIOĞLU GÜRGÖZE,         H. SERTKAYA,         H. SELÇUKBİRİCİK YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): [...]

2005_16_(1)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Hayvancılıkta Kategorik Verilerde Ki-Kare ve G Testi Ecevit EYDURAN, Taner ÖZDEMİR, Mürsel KÜÇÜK YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 1-3 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] 1998-2003 Yılları Arasında İncelenen Evcil Hayvan Tümörleri Hayati YÜKSEL, Loğman ASLAN YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 5-7 [Abstract]             [Full [...]

2005_16_(2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Esans Yağ Karışımının (Kekik, Karanfil ve Anason) Broylerlerde Canlı Ağırlık, Karkas ve Etlerin Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi Ü. Gülcihan ŞİMŞEK,    Talat GÜLER,     Mehmet ÇİFTÇİ,     O. Nihat ERTAŞ,    Bestami DALKILIÇ YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 1-5 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Van’da Bir Tavuk Otopsisinde Gördüğümüz [...]

2006_17_(1-2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Askaridiozisli Yavru Köpeklerde Topikal Selamektin Uygulamasının  Doza Bağlı Etkinliği Nazmi YÜKSEK,     Nuri ALTUĞ,     Abdullah KAYA,      Zahid Tevfik AĞAOĞLU,     Yaşar GÖZ,     Cumali ÖZKAN YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 1-4 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Hindi Lenfoid Organlarında (Timus, Dalak ve Bursa Fabricius) Yaşa Bağlı Olarak Mast [...]

2007_18_(1)

Kapak / Editorial Board ORIJINAL MAKALELER Afyonkarahisar’da Tüketime Sunulan Çiğ Süt ve Peynirlerde E. coli O157:H7 Varlığının Belirlenmesi Levent AKKAYA, Mustafa ALİŞARLI, Recep KARA, Raziye TELLİ YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 1-5 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Iğdır Yöresinde Koyunlarda Endoparaziter Fauna Tespiti (Coccidiosis, Helminthiasis) Abdurrahman GÜL YYU Vet Fak Derg, [...]

2007_18_(2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Van İli Köpeklerinde Sabin-Feldman Boya Testi İle Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı Cahit BABÜR, Yasar GÖZ, Nuri ALTUG, Aysegül Taylan ÖZKAN, Selçuk KILIÇ YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 1-4 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Van Yöresi Köpeklerinde Dirofilaria immitis’in Seroprevalansı Yasar GÖZ, İ. Soner KOLTAS, Nuri ALTUG, [...]

2008_19_(1)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)’nda Sık Görülen Patojen Mikroorganizmaların Tespiti ve Antibiyotik Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi Dilek AKŞİT, Cavit KUM YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (1): 1-7 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Sığırlarda Asetilmetiyonin, L-Karnitin, Vitamin E ve Vitamin B12 Kombinasyonunun Bazı Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal [...]

2012_23_(3)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Chittagong, Bangladeş’te Brucella abortus Antikor Pozitif Melez Sığırlarda Hematolojik Varyasyonlar  Suchandan SIKDER     SM Mushfiqur RAHMAN     MD Abdul ALIM     Shubhagata DAS YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (3): 125-128 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Hakkari Yöresinde Varroasis’in Yaygınlığı  Abdulalim  AYDIN YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (3): 129-130 [...]

2012_23_(2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Van’da Tüketime Sunulan UHT Sterilize İnek Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeyinin Araştırılması Özgür İŞLEYİCİ    Fatih MORUL    Yakup Can SANCAK YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (2): 65-69 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Divle Tulum Peynirinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Fatih MORUL    Özgür İŞLEYİCİ YYU Vet Fak Derg, 2012, [...]

2012_23_(1)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Adana Yöresi Atlarında Babesia equi ve Babesia caballi’nin Yayılışının Mikroskobik ve Serolojik (cELİSA) Yöntemlerle Araştırılması Cemal KURT     Mehmet YAMAN YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (1): 1-4 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Diyarbakır ve Yöresi Ruminantlarında Görülen İxodidae’ların Mevsimsel Etkinliği Neval Berrin ARSERIM     Ömer METE YYU Vet [...]