Subscribe to Genel

Category: Genel

2013_24_(3)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde Özel Bir Süt İşletmesinde Yetiştirilen Holştayn İneklerin Süt Verim Özellikleri  Sevil ARSLAN     Bahattin CAK YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (3): 101-104 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Ekstansif Koşullarda Yetiştirilen Kıl Keçilerinin Döl ve Süt Verimi Özelliklerinin Araştırılması  Ömer ERTEN     Orhan YILMAZ YYU [...]

2013_24_(2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Deneysel Olarak Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Hba1c, Mda, Gsh-Px ve Sod Miktarlarının Tayini Sevim ÇİFTÇİ YEGİN     Nihat MERT YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (2): 51-54 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Besi Sığırlarında Geleneksel Besi Rasyonları ile Yaş Şeker Pancarı Posası Silajı Ağırlıklı Rasyonun Karşılaştırılması Orhan ÇOKGÜLER     Suphi [...]

2013_24_(1)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Hakkari Belediye Mezbahasında Kesilen Keçilerde Sarcosporidiosis’in Yaygınlığı Abdulalim AYDIN     Yaşar GÖZ YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (1): 1-3 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Hakkari Belediye Mezbahasında Kesilen Hayvanlarda Anolocephalidae Türlerinin Yayılışı Abdulalim  AYDIN YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (1): 5-8 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full [...]

2011_22_(3)

  Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Chittagong, Bangladeş’te Brucella abortus Antikor Pozitif Melez Sığırlarda Hematolojik Varyasyonlar Suchandan SIKDER     SM Mushfiqur RAHMAN     MD Abdul ALIM     Shubhagata DAS YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (3): 125-128 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Hakkari Yöresinde Varroasis’in Yaygınlığı Abdulalim  AYDIN YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (3): [...]

1990_1_(1-2)

Kapak / Editorial Board ORIJINAL MAKALELER Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesinin Kuruluşu ve Gelişimi Hakkında Bilgi H. ÇAMAŞ YYU Vet Fak Derg, 1990, 1 (1): 1-10 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Köpeklerde Leptospira grippotyphosa suşu ile oluşturulan deneysel leptospiroziste klinik tablo, üre ve bazı elektrolit maddeler üzerinde araştırmalar Z. T. AĞAOĞLU YYU Vet [...]

1991_2_(1-2)

Kapak / Editorial Board ORIJINAL MAKALELER Veteriner Hekimlikte Ksilazin Antagonistlerinin klinik kullanımı A.BİLGİLİ,    A.DOĞAN YYU Vet Fak Derg, 1991, 2 (1-2): 1-10 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Van İli Bardakçı Köyünde Koyunlarda Bulunan Endoparazitlerin Epidemiyolojisi S. DEGER,   Y. AKGÜL YYU Vet Fak Derg, 1991, 2 (1-2): 11-22 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text [...]

1992_3_(1-2)

Kapak / Editorial Board ORIJINAL MAKALELER Koyun ve Keçilerde Reprodüktif Ultrasonografi M. ALAN YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 1-10 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Melez Köpeklerde Kan ve İdrarda Üre, Kreatinin, Na ve K Normal Düzeyleri ile Yaş, Cinsiyet ve Ağırlığın Etkisi A. ALTINTAŞ,  A. BİLGİLİ YYU Vet Fak Derg, 1992, [...]

1993_4_(1-2)

Kapak / Editorial Board ORIJINAL MAKALELER Köpeklerde Halothane Anestezisinin SGOT, SGPT ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri A. UYSAL,  C. PERK,  A.BELGE YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 1-6 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Newcastle Hastalığına Karşı Aşılanmış Tavuklarda Hemaglutinasyon – İnhibisyon (HI) Testinin Serum ve Kağıt Şeritlere Emdirilmiş Kan ile Yapılarak [...]

1994_5_(1-2)

Kapak / Editorial Board ORIJINAL MAKALELER 1988-1992 Yılları Arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Hayvanlarda Karşılaşılan Cerrahi Hastalıkların Toplu Bir Değerlendirilmesi İ. ALKAN, M. GÜRKAN, M. GENÇCELEP, B. BAKIR YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 1-9 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Akkaraman Kuzuda Rastlanan Unilateral Polymelie ve Hemimelie Olgusu [...]

1995_6_(1-2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Yumurta Sarısında Pirimidin Bazlarının HPLC ile Tayini H. TESTERECİ, A. EVREN, A. ERTEKİN, T. KAHRAMAN, I. H. YÖRÜK YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 1-6 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Evcil Hayvanlarda Akupunktur İ. H. NUR, E.TEKE YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 7-12 [Abstract]             [...]