Subscribe to Genel

Category: Genel

2017_28_(1)

Cover / Editorial Board ORIGINAL ARTICLES Determination of Serum Lipid Profile and Lipoprotein Levels of Sheep with Naturally Acute Babesiosis  Yüksel ŞENGÜL     Handan MERT     Nihat MERT Van Vet J, 2017, 28 (1) 1-4 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Macro-Anatomical Investigations on Neurocranium and Splanchnocranium in Dalmatian pelican (Pelecanus crispus)   Ramazan İLGÜN     Zait [...]

2016_27_(3)

Cover / Editorial Board ORIGINAL ARTICLES Macroanatomic Investigations of the Course and Distribution of the Celiac Artery in the New Zealand Rabbit  Nilgün KURU Van Vet J, 2016, 27 (3) 117-122 [Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML] Detection of Akirin 2 Gene Polymorphism with PCR-RFLP Method in Some Cattle Breeds Reared in Turkey  Güray [...]

2016_27_(2)

Cover / Editorial Board ORIGINAL ARTICLES Research on the mosquito (Diptera: Culicidae) species and their activities in the basin of Van Lake   Ayşe SONA     Mustafa Serdar DEĞER Van Vet J, 2016, 27 (2) 53-56 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Microbiological Quality of Packaged and Unpackaged Ice Cream Sold in Van Province   [...]

2016_27_(1)

Cover / Editorial Board ORIGINAL ARTICLES Survival Rates of Lambs, Greasy Fleece Weight and Live Weight at Parturition of Fat-Tailed Hamdani Sheep Grown in East Anatolia Region of Turkey   Erdal BINGOL     Mehmet BINGOL Van Vet J, 2016, 27 (1) 1-4 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] The Effect of Octyl-Cyanoacrylate in Wound Healing [...]

2015_26_(3)

Cover / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Kars ilindeki koyunlarda Bluetongue Virus ve Rift Valley Fever Virus infeksiyonlarının serolojik araştırılması  Volkan YILMAZ     Yakup YILDIRIM     Nüvit COŞKUN Van Vet J, 2015, 26 (3) 119-122 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Sıçanlarda Yüksek Oranda Doymuş Yağlı Diyet ile Aralıklı Beslemenin Deneysel Kolon Gelişimi ve Bazı Serum İnflamasyon [...]

2015_26_(2)

Cover / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Van Sınır Hattında (Van-İran Sınırında) Atlarda Sarcosporidiosis  Serdar DEĞER     Kamile BİÇEK              Nalan ÖZDAL     Bekir OĞUZ     Ayşe SONA Van Vet J, 2015, 26 (2) 55-57 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Bafra Koyununun (Sakız × Karayaka G1) Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Şartlarında Döl [...]

2015_26_(1)

Cover / Editorial Board Dekanın Mesajı ORİJİNAL MAKALELER Van ve Yöresindeki Dermatofitozis Şüpheli Sığır, Koyun, Keçi ve Van Kedilerinden Dermatofitlerin İzolasyonu  Ziya İLHAN Van Vet J, 2015, 26 (1): 1-5 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Mardin ve Yöresi Tavuklarında Mallophaga Türleri   Abdullah DÖNER     Mehmet YAMAN Van Vet J, 2015, 26 (1): 7-12 [...]

2014_25_(3)

Yıl Cilt Sayı 2014 25 3 Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Uluabat Gölündeki Tahta (Blicca bjoerkna (L., 1758)) Balığının Mide ve Bağırsak Dokularının Histokimyasal Açıdan Karşılaştırılması  Nurgül ŞENOL     Özlem YEŞIL YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (3): 53-56 [Abstract]                [Full Text PDF]                       [Full Text HTML] Üniversite Öğrencilerinin Yumurta Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi   Hatice ISKENDER     [...]

2014_25_(2)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER 2000-2004 Yılları Arasında 4 Farklı İldeki Hayvanlarda Görülen Zehirlenme Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi Kıvanç IRAK     Orhan YILMAZ YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (2): 27-30 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Van Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Cacıkların Mikrobiyolojik Kalitesi Rabia Mehtap GÜNEŞ     Yakup Can SANCAK YYU Vet Fak Derg, [...]

2014_25_(1)

Kapak / Editorial Board ORİJİNAL MAKALELER Kars İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Maliyetleri Pınar DEMİR     Yılmaz ARAL     Savaş SARIÖZKAN YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (1): 1-6 [Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML] Düvelerde Östrüs Siklusunun Folliküler ya da Luteal Evresinde Başlatılan Ovsynch Protokolünün Folliküler ve Luteal Senkronizasyon Üzerine Etkisi Mehmet [...]