2015_26_(3)

Cover / Editorial Board
ORİJİNAL MAKALELER
Kars ilindeki koyunlarda Bluetongue Virus ve Rift Valley Fever Virus infeksiyonlarının serolojik araştırılması 

Volkan YILMAZ     Yakup YILDIRIM     Nüvit COŞKUN

Van Vet J, 2015, 26 (3) 119-122

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Sıçanlarda Yüksek Oranda Doymuş Yağlı Diyet ile Aralıklı Beslemenin Deneysel Kolon Gelişimi ve Bazı Serum İnflamasyon Markırları Üzerine Etkisi 1 Adiponektin ve Lipid Metabolizması  

Nizamettin GÜNBATAR     Fahri BAYIROĞLU

Van Vet J, 2015, 26 (3) 123-127

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Norduz Koyunu Urogenital Sistem Organlarının Makroanatomisinin Alkid Resin Metodu Kullanılarak İncelenmesi ve Kadavrasının Hazırlanması  

Selim ÇINAROĞLU     Hasan Hüseyin ARI

Van Vet J, 2015, 26 (3) 129-139

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Ardahan İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Önemi 

Pınar AYVAZOGLU DEMİR     Serpil ADIGÜZEL IŞIK     Erol AYDIN

Kemal YAZICI     Cemalettin AYVAZOĞLU

Van Vet J, 2015, 26 (3) 141-146

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Karaman İl Merkezindeki Kasapların Kist Hidatik Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

Mehmet Fatih AYDIN     Süleyman GÖKMEN     Şerife KOÇ     Emre ADIGÜZEL

Hikmet KOCAMAN     Mehtap ÇÖPLÜ     Fatma AYHAN     Ali ŞAHİN

Van Vet J, 2015, 26 (3) 147-150

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Ambalajsız Olarak Satışa Sunulan Çiğ İnek Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeyinin Belirlenmesi 

Özgür İŞLEYİCİ     Yakup Can SANCAK     Hakan SANCAK     Ufuk MERCAN YÜCEL

Van Vet J, 2015, 26 (3) 151-155

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

OLGU SUNUMU
Bir buzağıda Brachygnathia inferior (Micrognathia) Olgusu 

İbrahim TAŞAL     Önder AYTEKİN

Van Vet J, 2015, 26 (3) 157-159

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEME
Geleneksel Türkiye Peynirleri ve Sınıflandırılması 

Ufuk KAMBER

Van Vet J, 2015, 26 (3) 161-171

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Türkiye’ de Yabani Formundan Günümüze Koyun 

Kadir KARAKUŞ     Bahat COMBA     Hasan KOYUN     Abuzer TAS

Selim ÇINAROĞLU     Arzu COMBA

Van Vet J, 2015, 26 (3) 173-175

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DNA Aşıları ve Veteriner Hekimlik Alanında Kullanımı  

İlke KARAYEL    Feray ALKAN

Van Vet J, 2015, 26 (3) 177-182

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]