2015_26_(2)

Cover / Editorial Board
ORİJİNAL MAKALELER
Van Sınır Hattında (Van-İran Sınırında) Atlarda Sarcosporidiosis 

Serdar DEĞER     Kamile BİÇEK              Nalan ÖZDAL     Bekir OĞUZ     Ayşe SONA

Van Vet J, 2015, 26 (2) 55-57

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Bafra Koyununun (Sakız × Karayaka G1) Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Şartlarında Döl Verimi ve Yaşama Gücü Özellikleri  

Serpil ADIGÜZEL IŞIK     Ali Rıza AKSOY

Van Vet J, 2015, 26 (2) 59-63

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Gebelik Süresince Aroclor 1254 (2 mg/kg/gün)’e Maruz Kalan Gebe Ratların Böbrek Beyin ve Karaciğer Dokularında Oksidant/Antioksidant Dengedeki Değişimler  

Ayşe DOĞAN     Mine ERİŞİR

Van Vet J, 2015, 26 (2) 65-69

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Kanatlı Orijinli Escherichia coli suşlarının virülens özelliklerinin fenotipik ve moleküler metotlarla belirlenmesi 

Zafer CANTEKIN     Müjgan İZGÜR

Van Vet J, 2015, 26 (2) 71-76

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Koyunların Deneysel Ruminal Asidozisinin Farklı Safhalarında Klinik Bulgular, Rumen İçeriği, Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması 

Aynur ŞİMŞEK      Servet SEKİN

Van Vet J, 2015, 26 (2) 77-85

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Boz Irk Sığırlarda Süt Verimi İle İlişkilendirilen Kappa-kazein (κ-kazein) Geninin Analizi  

Adem KABASAKAL     Ekrem DÜNDAR     Cemal ÜN     Kamil SEYREK

Van Vet J, 2015, 26 (2) 87-91

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Bafra Koyununun (Sakız × Karayaka G1) Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Şartlarında Büyüme Özellikleri 

Serpil ADIGÜZEL IŞIK     Ali Rıza AKSOY

Van Vet J, 2015, 26 (2) 93-99

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Bangladeş Dhaka’da Merkez Hayvan Hastanesine Getirilen Kedi ve Köpeklerin Sağlık Durumlarının Prevalansı  

Md Samun SARKER     Md AHADUZZAMAN     Md Najmul KABIR     Md Kaisar RAHMAN     Farhana HOSSAIN
Sabuj Kanti NATH     Zamila Bueaza BUPASHA

Van Vet J, 2015, 26 (2) 101-105

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

OLGU SUNUMU
Bir Kuzuda Akut Hepatitis Sistiserkoza Vakasının Histopatolojik ve İmmunhistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi 

Serkan YILDIRIM     Fatma İLHAN     Özlem ORUNÇ KILINÇ     Pınar TANRITANIR EKİCİ     Yusuf GÜL

Van Vet J, 2015, 26 (2) 107-110

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEME
Türkiye’de Sığır, Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu 

Abdurrahman KÖSEMAN     İbrahim ŞEKER

Van Vet J, 2015, 26 (2) 111-117

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]