2014_25_(2)

Kapak / Editorial Board
ORİJİNAL MAKALELER
2000-2004 Yılları Arasında 4 Farklı İldeki Hayvanlarda Görülen Zehirlenme Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

Kıvanç IRAK     Orhan YILMAZ

YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (2): 27-30

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Van Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Cacıkların Mikrobiyolojik Kalitesi

Rabia Mehtap GÜNEŞ     Yakup Can SANCAK

YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (2): 31-35

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Pelikanlarda (Pelecanus onocrotalus) Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Oluşan Kırıkların Değerlendirilmesi

Musa KORKMAZ     Mustafa Volkan YAPRAKÇI     Kamuran PAMUK     İbrahim DEMİRKAN     Zülfükar Kadir SARITAŞ

YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (2): 37-40

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Koksidiyozisli Besi Danalarında Malondialdehid ve Total Antioksidan Düzeyleri ile Hematolojik Parametreler

Seval YILMAZ     Mustafa ISSI     Fatih Mehmet KANDEMIR     Yusuf GUL

YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (2): 41-45

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Kadife Balığının (Tinca tinca) Linnaeus, 1758 (Cypriniformes: Cyprinidae) Solungaç Epitel Mukus Hücrelerinde Glikoproteinlerin Belirlenmesi

Nurgul SENOL

YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (2): 47-49

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

OLGU SUNUMU
Bir Kobay EKG’sinde Ventriküler Prematüre Kompleks Olgusu

Dide KILICALP     Leyla MIS

YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (2): 51-52

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]