2014_25_(1)

Kapak / Editorial Board
ORİJİNAL MAKALELER
Kars İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Maliyetleri

Pınar DEMİR     Yılmaz ARAL     Savaş SARIÖZKAN

YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (1): 1-6

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Düvelerde Östrüs Siklusunun Folliküler ya da Luteal Evresinde Başlatılan Ovsynch Protokolünün Folliküler ve Luteal Senkronizasyon Üzerine Etkisi

Mehmet KÖSE     Bülent BÜLBÜL    Şükrü DURSUN     Mesut KIRBAŞ

YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (1): 7-10

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Sığır Mastitis Süt Örneklerinden Stafilokok Türlerinin ve S. aureus’un Teşhisine Yönelik İkili bir PZR Tekniği

Zafer CANTEKIN     Radhwane SAIDI     Hasan SOLMAZ     Yasar ERGUN

YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (1): 11-13

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Konjunktivitli Van Kedilerinde Felid herpesvirus – 1 Enfeksiyonu

Zeynep KARAPINAR     Ender DİNÇER     Veysel Soydal ATASEVEN     Mehmet KARACA

YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (1): 15-17

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

OLGU SUNUMU
Bir Köpekte Saptanan Akut Sipermetrin İntoksikasyonu

Mustafa İSSİ     Burcu GÜL BAYKALIR     Yusuf GÜL

YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (1): 19-21

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

 
KISA RAPOR
Sığır ve Buzağılardaki Kırık Olgularının Değerlendirilmesi

Latif Emrah YANMAZ     Mahir KAYA     Elif DOĞAN     Zafer OKUMUŞ

YYU Vet Fak Derg, 2014, 25 (1): 23-26

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]