2013_24_(3)

Kapak / Editorial Board
ORİJİNAL MAKALELER
Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde Özel Bir Süt İşletmesinde Yetiştirilen Holştayn İneklerin Süt Verim Özellikleri 

Sevil ARSLAN     Bahattin CAK

YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (3): 101-104

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Ekstansif Koşullarda Yetiştirilen Kıl Keçilerinin Döl ve Süt Verimi Özelliklerinin Araştırılması 

Ömer ERTEN     Orhan YILMAZ

YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (3): 105-107

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Ekstansif Koşullarda yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Yaşama Gücü ve Büyüme Performanslarının Araştırılması 

Ömer ERTEN     Orhan YILMAZ

YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (3): 109-112

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Kırıkkale ve Yöresindeki Süt Sığırı ve Koyunlar ile Bunların Yetiştiricilerinde Brucella Antikoru Varlığının Araştırılması 

Şinasi AŞKAR     Fatma MUMCU     Nilgün ÜNAL     Murat YILDIRIM

YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (3): 113-116

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Van Gölü Çevresinde Yaşayan Martılarda (Larus michahellis, Naumann 1840) Bulunan Çiğneyici Bit (Phthiraptera) Türleri 

Özlem ORUNÇ KILINÇ     Kamile BİÇEK     Nalan ÖZDAL     Bekir OĞUZ

YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (3): 117-121

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Neonatal Buzağı İshallerinin İmmunokromotografik Test Kitleri İle Hızlı Etiyolojik Teşhisi 

Nuri ALTUĞ     Nazmi YÜKSEK     Cumali ÖZKAN     İhsan KELEŞ     Yıldıray BAŞBUĞAN

Zahid Tevfik AĞAOĞLU     Abdullah KAYA     Yakup AKGÜL

YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (3): 123-128

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Bangladeşte Bogra Dahi’nin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Çalışma 

Gourango Chandra CHANDA     Md. Riazul ISLAM   Kazal Krishna GHOSH     Aparna DEB

YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (3): 129-132

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

KISA RAPOR
Urmiye-İran’da Sığır ve Koyunlarda Brusellozisin Araştırılması 

Saman Seyyed GHOLIZADEH     Mohamad Hosein Sadeghi ZALI

Amin HASHEMPOUR      Ehsan Mir AHMADI

YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (3): 133-134

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]