2013_24_(2)

Kapak / Editorial Board
ORİJİNAL MAKALELER
Deneysel Olarak Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Hba1c, Mda, Gsh-Px ve Sod Miktarlarının Tayini

Sevim ÇİFTÇİ YEGİN     Nihat MERT
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (2): 51-54
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Besi Sığırlarında Geleneksel Besi Rasyonları ile Yaş Şeker Pancarı Posası Silajı Ağırlıklı Rasyonun Karşılaştırılması

Orhan ÇOKGÜLER     Suphi DENİZ     Selçuk ALTAÇLI
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (2): 55-60
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Kedilerinde Puberta Öncesi Reprodüktif Gelişmeler

Saadet BELHAN     Fetih GÜLYÜZ
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (2): 61-67
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van İli Erciş İlçesindeki Kara Kaplumbağalarında (Testudo graeca, Linnaeus, 1758) Kene Enfestasyonları

Ali Bilgin YILMAZ     Serdar DEĞER     Bahattin BULDUK
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (2): 69-72
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sığır jejunum mukozasındaki bazı glikokonjugatların lektin histokimyasal karakterizasyonu

Seçil ZORLU     Hatice GÜN     Emel DEMİRBAĞ     Kenan ÇINAR
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (2): 73-75
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Günlük Crataegus oxyacatha (Alıç) Uygulamasının Ratlarda EKG Değerlerine Etkisi

Bahattin BULDUK     Dide KILIÇALP KILINÇ
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (2): 77-81
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Anöstrüs Döneminde Koyunlara β-karoten veya E Vitamini + Selenyum Enjeksiyonlarının Döl Verimi Üzerine Etkisi

Mehmet KÖSE     Mesut KIRBAŞ     Şükrü DURSUN     Tahir BAYRIL
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (2): 83-86
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kadife Balığının (Tinca tinca) Linnaeus, 1758 (Cypriniformes: Cyprinidae) Dudak Bölgesindeki Tat Tomurcuklarının Yerleşimi ve Dağılımı

Nurgül ŞENOL
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (2): 87-89
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
DERLEMELER
Ağır Metallerin Üreme Sistemi Üzerine Etkileri

Orhan YILMAZ     Hikmet DİNÇ
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (2): 91-94
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Stereoloji ve Veteriner Hekimlikte Kullanım Alanları

Mehmet Aydın AKALAN     Aysun Çevik DEMİRKAN
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (2): 95-100
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]