2013_24_(1)

ORİJİNAL MAKALELER

Hakkari Belediye Mezbahasında Kesilen Keçilerde Sarcosporidiosis’in Yaygınlığı

Abdulalim AYDIN     Yaşar GÖZ
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (1): 1-3
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Hakkari Belediye Mezbahasında Kesilen Hayvanlarda Anolocephalidae Türlerinin Yayılışı

Abdulalim  AYDIN
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (1): 5-8
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Değişik Şekillerde Hazırlanan Yaş Şeker Pancarı Posası Silajlarının İn vivo ve İn vitro Sindirilebilirlikleri ile Enerji İçeriklerinin Belirlenmesi

Selçuk ALTAÇLI      Suphi DENİZ
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (1): 9-13
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Aspiculuris tetraptera ile İnfekte Farelerde Plantago major L.’ un  Antelmentik Etkisi

Idris TUREL     Erol AYAZ     Hikmet DINC
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (1): 15-17
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Gaziantep Sanayi Atık Sularında Arıtma Öncesi ve Sonrası Ağır Metal Düzeyleri

Hikmet DİNÇ     Orhan YILMAZ
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (1): 19-24
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Florozisli Koyunlarda ACE Aktivitesi

Fatmagül YUR     Semiha DEDE     Sevim ÇİFTÇİ  YEĞİN     Yeter DEĞER
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (1): 25-27
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tek Tırnaklılarda Mide Helmintlerinin Yaygınlığı

Suleyman AYPAK      Ayse BURGU
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (1): 29-35
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

OLGU SUNUMU

Travma Sonrası Paraparezi Olan Bir Kedinin Rehabilitasyonu

Deniz İNANOĞLU     Gül BALTACI     Savaş ALKAN
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (1): 37-39
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEMELER

Hayvanlarda Florozis, Teşhis, Tedavi ve Koruma

Bahat COMBA
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (1): 41-44
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Gıdalarımızla Soframıza ve Hayatımıza Giren Toksin: Dioksin

Erol BAYTOK     Nuriye Tuğba BİNGÖL
YYU Vet Fak Derg, 2013, 24 (1): 45-49
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]