2011_22_(3)

 

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Chittagong, Bangladeş’te Brucella abortus Antikor Pozitif Melez Sığırlarda Hematolojik Varyasyonlar

Suchandan SIKDER     SM Mushfiqur RAHMAN     MD Abdul ALIM     Shubhagata DAS

YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (3): 125-128

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Hakkari Yöresinde Varroasis’in Yaygınlığı

Abdulalim  AYDIN

YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (3): 129-130

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Perikarditis Travmatikalı Sığırlarda Serum Nitrik Oksit Düzeyleri

Cumali ÖZKAN     Nuri ALTUĞ     Abdullah KAYA     Yıldıray BAŞBUĞAN

YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (3): 131-135

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Diyarbakır Bölgesindeki Sığırlarda Patojenik Leptospira spp Prevalansının Real-time PCR Yöntemi ile Tespiti

Simten YESILMEN     Neval Berrin ARSERIM     Nurettin ISIK     Hasan ICEN

YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (3): 137-139

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Bangladeşin Chittagong Şehrinde Sokak Köpeklerinde Enterik Helmintiazis Hastalığının Prevalansı ve Solucan Yükü

Shubhagata DAS     Md. Abdul ALIM     Suchandan SIKDER     Aungshuman Das GUPTA     Md. MASUDUZZAMAN

YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (3): 141-145

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Kış Salkımı Erken Bozulan Arı Kolonilerinde Paraziter ve Bakteriyel Patojenler

Mustafa Necati MUZ     Hasan SOLMAZ     Mehmet YAMAN     Muhammet KARAKAVUK

YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (3): 147-150

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

OLGU SUNUMU

Bir Sansarda Desflurane Anestezisi Eşliğinde Antebrachium Kırığının Tedavisi

Muhammed Enes ALTUĞ     Cafer Tayer İŞLER

YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (3): 151-154

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEMELER

Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Cinsiyeti Belirlenmiş Buzağı Üretim Teknikleri

Ömer ERTEN     Orhan YILMAZ

YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (3): 155-157

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Geçmişten Günümüze Şanlıurfa Hipodromu At Yarışları İle İlgili Bir Araştırma

İlker AKYÜZ

YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (3): 159-166

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

EDİTÖRE MEKTUP

Holştayn Irkı Bir Buzağıda Bilateral Anoftalmi Olgusu

Musa KORKMAZ     Z. Kadir SARITAS

YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (3): 167

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]