1990_1_(1-2)

Kapak / Editorial Board

ORIJINAL MAKALELER

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesinin Kuruluşu ve Gelişimi Hakkında Bilgi

H. ÇAMAŞ
YYU Vet Fak Derg, 1990, 1 (1): 1-10
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde Leptospira grippotyphosa suşu ile oluşturulan deneysel leptospiroziste klinik tablo, üre ve bazı elektrolit maddeler üzerinde araştırmalar

Z. T. AĞAOĞLU
YYU Vet Fak Derg, 1990, 1 (1): 11-31
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van yöresinde 1980-1989 yılları arasında görülen bazı enfeksiyon hastalıkların genel analizi

Z. T. AĞAOĞLU
YYU Vet Fak Derg, 1990, 1 (1): 32-41
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerin deneysel leptospirosisinde bazı kan parametreleri

Z. T. AĞAOĞLU,    Z. DURGUN
YYU Vet Fak Derg, 1990, 1 (1): 42-52
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Erciş yöresi sığır ve koyunlarının kan serumlarında demir ve total demir bağlama kapasitesi değerlerinin belirlenmesi üzerinde bir araştırma

A. BİLDİK,    H. ÇAMAŞ
YYU Vet Fak Derg, 1990, 1 (1): 53-58
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kolisinler

B. BOYNUKARA
YYU Vet Fak Derg, 1990, 1 (1): 59-71
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ilinde satılan dondurmaların hijyenik kaliteleri üzerinde bir araştırma

B. BOYNUKARA,    E. SAGUN
YYU Vet Fak Derg, 1990, 1 (1): 72-75
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ili belediye mezbahasında kesilen keçi karaciğerlerinde trematodlara bağlı patolojik bulgular

Y. GÜL,    Ö. S. SONCELEY,    Y. AKGÜL,    Y. C. SANCAK
YYU Vet Fak Derg, 1990, 1 (1): 76-87
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Esmer ırk sığırlarında bazı dölverimi özellikleri üzerine mevsimin etkisi

Ş. İNAL,    F. ODABAŞIOĞLU,    H. TİMURKAN
YYU Vet Fak Derg, 1990, 1 (1): 88-102
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İnsan beslenmesinde parazitlerin olumsuz etkileri

S. TAŞÇI
YYU Vet Fak Derg, 1990, 1 (1): 103-108
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van mezbahasında kesilen keçilerde sarcoporidiosisin yayılışı

S. TAŞÇI,    S. DEĞER,   Z. T. AGAOĞLU
YYU Vet Fak Derg, 1990, 1 (1): 109-125
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Balıklardan insanlara geçebilen (zoonoz) parazitler, biyolojileri ve meydana getirdiği hastalıklar

S. TAŞÇI,    A. TOPÇU
YYU Vet Fak Derg, 1990, 1 (1): 126-140
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Koyunların meme derisinde meydana gelen ekzema ve dermatitislerin sağıtımında halometazonun etkisi üzerine araştırma

H. TİMURKAN
YYU Vet Fak Derg, 1990, 1 (1): 141-147
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]