1992_3_(1-2)

Kapak / Editorial Board

ORIJINAL MAKALELER

Koyun ve Keçilerde Reprodüktif Ultrasonografi

M. ALAN
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 1-10
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Melez Köpeklerde Kan ve İdrarda Üre, Kreatinin, Na ve K Normal Düzeyleri ile Yaş, Cinsiyet ve Ağırlığın Etkisi

A. ALTINTAŞ,  A. BİLGİLİ
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 11-27
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sıçanlarda Oluşturulmuş Fekal Peritonitlerin Tedavisinde Peritoneal Lavajın Etkisi

A. T. YILMAZLAR,  R. SAYAR,  B. KUTLAY
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 29-35
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir Kuzuda Gözlenen Acranie ve Diğer Kongenital Anomaliler

Ö. S. SONCELEY,  H. ALPAK,  K. O. KAHVECİOĞLU,  H. HOROZ
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 37-44
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Aygır Spermasında Mevsimsel Değişiklikler

F. GÜLYÜZ,  N. YURDAYDIN
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 45-51
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Otlu Peynirlerinde Mikrobiyolojik Kalite ve Küf Florası

Ö. ERGÜN,  K. BOSTAN,  E. SAĞUN
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 53-59
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İnek ve Düvelerde Diöstrüsün Erken ve Geç Döneminde Uygulanan Luprostiol’ün Enjeksiyon-Östrüs Aralığı ve Gebelik Oranlan Üzerine Etkisi

M. ALAN,  K. ÇOYAN,  M. AKSOY,  T. TEKELİ,  K. IŞIK,  S. SEZEN
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 61-70
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ve Yöresinde Enzootik Ataksi’nin Yayılışı

Z. T. AĞAOĞLU,  Y. AKGÜL,  A. BİLDİK
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 71-90
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Süt İneklerinde İntra Uterin İlaç Uygulamasının Ovaryum Faaliyetleri ve Uterus Üzerine Etkisi

H. ÖCAL,  H. TİMURKAN,  A. M. APAYDIN,  C. KALKAN,  H. DEVECİ
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 91-105
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Babesia Ovis’le Enfekte Koyunlardaki Kan Parametreleri ile Fosfolipid ve Kolesterol Seviyesindeki Değişiklikler

S. TAŞÇI,  Z. T. AĞAOĞLU,  F. YUR,  H. ÇAMAŞ
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 107-115
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ‘da Dirofloria İmmitis

Z. T. AĞAOĞLU,  A. ŞAHİN
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 117-121
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Endoparazitlerle Doğal Enfekte Koyunlarda Antelmintik İlaçlarla Yapılan Tedavi Öncesi ve Sonrasında Kan Parametrelerinde Meydana Gelen Değişiklikler

S. TAŞÇI,  Z. T. AĞAOĞLU,  S. DEĞER
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 123-131
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ve Yöresinde Fasciola gigantica’dan İleri Gelen Fascioliasis Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi ve Ekolojisi Üzerine Araştırmalar

S. DEĞER,  Y. AKGÜL,  Z. T. AĞAOĞLU,  S. TAŞÇI
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 133-140
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kuzu ishallerinin Tedavisinde Enrofloxacin (Baytril)’in Etkisi

Z. T. AĞAOĞLU,  Y. AKGÜL,  B. BOYNUKARA
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 141-145
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van İli Dönerdere Köyündeki İneklerde Hipokalsemi ve Hipofosfatemi Üzerinde Çalışmalar

İ. ALKAN,  Y. AKGÜL,  Z. T. AĞAOĞLU,  A. BİLDİK, F. YUR
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 147-153
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Elazığ Hazar Gölü Kuş Adası’ndaki Gümüşi Martının (Larus argentatus) Yuva Yapım Özellikleri ile Yuva Yapımında Kullandığı ve Kullanmadığı Bitkiler

Y. ALTAN,  Y. AYVAZ,  H. OKUT
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 155-164
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Gölü inci Kefali Balık Etlerinde Yağ Asitleri Düzeyleri

H. ERGUN,  B. TANYEL,  H. ÇAMAŞ
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 165-174
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Retikulo Peritonitis Travmatikalı, Rumen Asidozisli ve Abomazum Deplasmanlı Süt İneklerinde Bazı Kan ve Rumen İçeriği Parametrelerinin Önemi

S. SEKİN
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 175-184
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Antitiroid Maddeler

N. MARAŞLI
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 185-195
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Koyunlarda Dexamethason Uygulmasının Serum Demir, Total Demir Bağlama Kapasitesi, Transferrin Doyumu ve Bakır Düzeyine Etkisi

H. VOYVODA,  S. SEKİN,  A. BİLDİK
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 197-208
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Ankara Keçilerinde Arteria Carotis Externa ve Uç Dalları Üzerinde Macroanatomic ve Subgros Çalışmaları

İ. H. NUR,  N. DURSUN
YYU Vet Fak Derg, 1992, 3 (1-2): 209-226
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]