1993_4_(1-2)

Kapak / Editorial Board

ORIJINAL MAKALELER

Köpeklerde Halothane Anestezisinin SGOT, SGPT ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri

A. UYSAL,  C. PERK,  A.BELGE
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 1-6
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Newcastle Hastalığına Karşı Aşılanmış Tavuklarda Hemaglutinasyon – İnhibisyon (HI) Testinin Serum ve Kağıt Şeritlere Emdirilmiş Kan ile Yapılarak Karşılaştırılması

Z. UĞUR
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 7-14
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Merinos Koyunlarında Beynin Arteriel Vaskularizasyonu

İ. H. NUR
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 15-25
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Yöresinde Tüketime Sunulan Sütlerde ve Otlu Peynirlerde Organik Klorlu insektistlerin Bulunma Düzeyleri

G. DAĞOĞLU,  Y. C. SANCAK,  A. AKSOY
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 27-32
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tümör Kemoterapisi

K. ÖZER,  A. BELGE
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 33-39
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Değişik Kültür Sistemleri, Vasatlar ve Granuloza Hücreleri ile Kokültürün Memeli Oositlerinin İn Vitro Maturasyonuna Etkisiyle İlgili Deneysel Araştırmalar

A. EROĞLU
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 41-55
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
α-Amantin’in in Vitro Oosit Maturasyonuna Etkisi

A. EROĞLU
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 57-63
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Elazığ ve Yöresinde Kullanılan Sularda Siyanür Düzeylerinin Belirlenmesi

İ. PİRİNÇCİ,  S. TANYILDIZI
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 65-72
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van’da Tüketime Sunulan Kıymaların Mikrobiyolojik Kalitesi

Y. C. SANCAK,  B. BOYNUKARA,  S. AĞAOĞLU
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 73-86
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ve Yöresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Yayılışı Nedenleri ve Sağaltımı Üzerine Bir Araştırma

İ. ALKAN,  B. BOYNUKARA,  M. GENÇÇELEP
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 87-95
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Koyunlarda Azaltılmış Doz Cloprostenol Uygulamaları

T. TEKELİ,  M. AKSOY,  S. ÖZSAR,  B. GÜVEN,  K. ÇOYAN,  A. SEMACAN,  M. ALAN,  A. AYAR
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 97-105
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sığırlarda Abomazum Deplasmanlarının Operatif Sağaltımları

N. ATASOY
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 107-112
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir Buzağıda Kongenital Bilateral Anophthalmus Olgusu

A. BELGE,  M. GÜRKAN,  M. GENÇÇELEP
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 113-119
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ve Yöresinde Sazan (Cyprinus carpio L.175S)’ların Sindirim Kanalı Helmintleri

A. TOPÇU,  S. TAŞÇI
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 121-142
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir İnekte Lipom Olgusu

A. BELGE,  N. ATASOY
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 143-146
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde Kalça Eklemi Displazisinin İnsidansı

B. BAKIR,  İ. ALKAN
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 147-151
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Yöresinde Bulunan Sazan (Cyprinus carpio L.1758)’ların Sindirim Kanalı Helmintlerinin Mevsimsel Aktivitesi

A. TOPÇU,  S. TAŞÇI
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 153-169
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Gölü Havzasının Zehirli Bitkileri

H. ÖZÇELİK,  H. SAĞMANLIGİL
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 171-189
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sığırlarda Uzun Süreli İntravenöz İnfuzyon Tekniği

T. BİLAL,  A. UYSAL
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 191-196
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Atlarda Kronik Obstruktiv Akciğer Hastalıkları

T. BİLAL
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 197-202
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Besi Danalarının Su Zehirlenmesinde (Wassarintoxikation) Bazı Karı ve Serum Değerleri Üzerine Araştırmalar

T. BİLAL
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 203-211
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İstanbul Bölgesi Hayvansal Gıda İşletmelerinin Hammadde, Katkı Maddesi ve Son Ürünlerinde Mikrobiyolojik Kalite

E. CİVAN,  Ö.ERGÜN
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 213-221
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sütlerde Bor Kalıntıları

A. DOĞAN,  B. C. LİMAN
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 223-227
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde Oral Papilloma

N. ARIKAN,  K. ÖZER, A. BELGE
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 229-236
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bovine Mastitis

H. TİMURKAN
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 237-250
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Fito-Östrojen ihtiva eden Trifolium Subterraneum’un İki İnekte Meydana Getirdiği Prolapsus Vagina Olgusu

H. TİMURKAN,  A. M. APAYDIN,  Ö. TERZİOĞLU
YYU Vet Fak Derg, 1993, 4 (1-2): 251-259
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]