1994_5_(1-2)

Kapak / Editorial Board

ORIJINAL MAKALELER

1988-1992 Yılları Arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Hayvanlarda Karşılaşılan Cerrahi Hastalıkların Toplu Bir Değerlendirilmesi

İ. ALKAN, M. GÜRKAN, M. GENÇCELEP, B. BAKIR
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 1-9
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Akkaraman Kuzuda Rastlanan Unilateral Polymelie ve Hemimelie Olgusu

İ. ALKAN, M. GÜRKAN, Y. GÜL, M. GENÇCELEP
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 11-16
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Boğalarda Penis Fibropapillomu Sonucu Oluşan Parafimozise ilişkin Klinik Gözlem

İ. ALKAN, F. GÜLYÜZ, B. BAKIR, M. GÜRKAN, M. GENÇCELEP
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 17-21
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sığır Ayak Hastalıklarında Lokal Oxytetracycline (Primamycin / LA) Uygulamaları

İ. ALKAN, B. BAKIR, A. BELGE, M. GENÇCELEP
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 23-28
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Quercus petraea Subsp. İberica Yapraklarındaki Total Fenolik Bileşik Miktarı Üzerine Mevsimsel Değişikliklerin Etkisi

O. YILMAZ
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 29-34
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir Merkebin Penisinde Rastlanan İnflamatuar Pseudo-Tümör Olgusu

B. BAKIR, İ. ALKAN, F. GÜLYÜZ, Ö. ATAOĞLU
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 35-41
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Melez Bir İnekte Interkostal Fıtık Olgusu

İ. ALKAN, Y. AKGÜL, M. GENÇCELEP, B. BAKIR
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 43-48
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir Simental İnekte Parmak Amputasyonuna İlişkin Klinik Gözlem

İ. ALKAN, B. BAKIR, A. BELGE, O. YÜREKLİTÜRK
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 49-56
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Çevre Sağlığı ve Kimyasalların Riski

H. SAĞMANLIGİL
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 57-64
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tavuklarda İvermektin ve Klorprifosun Toksikolojik Etkileşim özellikleri Üzerinde Deneysel Araştırmalar

H. SAĞMANLIGİL
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 65-84
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yüksek Performanslı Göz Sıvısında (Corpus Vitreum) Vitamin A Tayini

H. TESTERECİ, İ. H. YÖRÜK
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 85-93
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Koyunlarda Deksametazon uygulamasının Serum Sodyum, Potasyum, Klor Düzeyi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

S. SEKİN, H. VOYVODA, A. BİLDİK
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 95-104
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Yöresinde Satılan İnek Sütlerinde Vitamin A nın Performansı, Sıvı Kromatografisi ile Tayini ve Pastörizasyonun Etkisi

H. TESTERECİ, İ. H. YÖRÜK
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 105-112
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van’da Marketlerde Satılan Sütlerde Ampisilin Kalıntılarının Tayini ve Isıtmanın Kalıntı Konsantrasyonu Üzerine Etkisi

H.SAĞMANLIGİL, H. TESTERECİ., İ. TÜREL, T. KAHRAMAN, A. ERTEKİN
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 113-120
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ve Yöresinde Koyun ve Sığır Brusellozisinin İnsidensi üzerinde Sero-Epidemiyolojik Araştırmalar

K. GÜRTÜRK, M. ALAN, B. BOYNUKARA, H.SOLMAZ
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 121-125
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Çeşitli Hayvan Feçeslerinde Auxin Hormon (İndol Asetik Asit) Potansiyelinin Araştırılması

H. TESTERECİ, H. SAĞMANLIGİL, A. ERTEKİN, İ. TÜREL
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 127-134
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İnce Barsak Anastomozlarında Serosubmukozal Sütür Tekniğinin Yeri: Deneysel Çalışma

B. BAKIR,  İ. ALKAN,  F. H. DİLEK,  K. SAĞLAM
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 135-141
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Yöresinde Hypodermosis

S. TAŞÇI, S. DEĞER, Y. AKGÜL
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 143-153
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ve Yöresinde Evcil Hayvanlarda Ektoparaziter Dermatitisler

S. DEĞER, S. TAŞÇI, Y. AKGÜL, İ. ALKAN
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 155-161
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kanatlılarda Cerrahi Yöntemle Cinsiyet Tayini

K. ÖZER, B. BAKIR, O. DÜZGÜN, M. ARSLAN
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 163-171
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Kedilerinde Vaginal Smear Yöntemiyle Kızgınlık Siklusu Evrelerinin Tanısı

F. GÜLYÜZ, M. ALAN, M. KAYA
YYU Vet Fak Derg, 1994, 5 (1-2): 173-181
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]