1995_6_(1-2)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Yumurta Sarısında Pirimidin Bazlarının HPLC ile Tayini

H. TESTERECİ, A. EVREN, A. ERTEKİN, T. KAHRAMAN, I. H. YÖRÜK
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 1-6
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Evcil Hayvanlarda Akupunktur

İ. H. NUR, E.TEKE
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 7-12
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Helleborus Orientalis Kökleriyle Oluşan Zehirlenmelerin Toksikolojik ve Patolojik Özellikleri

O. YILMAZ, D. MISIRLIOĞLU
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 13-20
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yeni Zelanda Tavşanlarında Vena Porta’nın Oluşumuna Katılan Dallar Üzerinde Makroanatomik Bir Çalışına.

İ. H. NUR
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 21-27
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yeni Zelanda ve Yerli Tavşanların Plazma ve Bazı Dokularında Asiklovir Konsantrasyonun Dağılımı

H. TESTERECI, H. SAĞMANLIGİL, A. ERTEKIN, İ. TÜREL, T. KAHRAMAN
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 28-33
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Toxoplasmosis’de IgG ve IgM Seviyelerinin ELISA ile Ölçümü ve Bu Testin Tanı İçin Önemi

S. DEGER, R. CANTORAY, A. GÜL, C. AKDEMIR
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 34-37
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yeni Zelanda Tabanlarında Arkabacak Arterleri Üzerinde Makroanatomik ve Subgros Araştırmalar

İ. H. NUR, H, ARI, Z. ÖZÜDOĞRU
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 38-45
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yüksek Performanslı Sıvı Kroınatografısi ile Sütte Ampisilin Kolon öncesi Derivatizasyonla Flııorometrik Tayini

H. TESTERECI, İ. H. YÖRÜK, T. KAHRAMAN, S. EKİN, H. SAĞMANLIGİL
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 46-48
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van’da İlkokul Öğrencilerinde İntestinal Parazitlerin Yayılışı

S. DEGER, R. CANTORAY, C. AKDEMIR, A. GÜL
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 49-51
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Antiviral Tablette Asiklovir Konsantrasyonunun Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Ölçülmesi

H. TESTERECİ, H. SAĞMANLIGİL, A. ERTEKİN, H. DÜLGER, T. KAHRAMAN
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 52-54
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kars Kaz Üretme İstasyonundaki Esmer ve Simental Sığırların Süt Verimleri

A. R. AKSOY
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 55-57
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İneklerde Östrusun Belirlenmesinde Vücut Isısının Etkisi

F. GÜLYÜZ
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 58-59
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Değişik Irktan Koçların Spermatolojik Özellikleri ve Dölverimleri Üzerinde Araştırmalar

F. GÜLYÜZ, C. YILDIZ
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 60-63
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Koyunlarda Östrus Sinkronizasyonu ve PMSG Dozunun Yavru Sayısına Etkisi

F. GÜLYÜZ, S. KOZAT
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 64-66
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Beyaz Yeni Zelanda Tavşanlarının (Oryctolagus cuniculus L.) Plexus Brachialis’inin Oluşumuna Katılan Rami Ventrales ve Plexus’ten Çıkan Sinir Demetlerinin Morfolojik ve Morfometrik İncelenmesi

O. YILMAZ, H. YILDIZ, B. YILDIZ, A. SERBEST
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 67-75
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tiftik Keçisinde Medulla Spinalis Üzerinde (Coccygeal Segmentler Hariç) Anatomik Çalışmalar

K. O. KAHVECİOĞLU, S. ÖZCAN, M. ÇAKIR
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 76-80
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tavşanda Medulla Spinalis Ganglion Spinaller Üzerinde Makroaııatomik Çalışmalar

K. O. KAHVECİOĞLU, S. ÖZCAN, M. ÇAKIR, H. ALAPAK
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 81-85
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sığır Karkaslarındaki Bazı Değerli Et Preperatlarının Anatomik Yapılarının ve Fonksiyonlarının Organoleptik Kalitesine Etkisi

K. O. KAHVECİOĞLU, R. GÖKÇE
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 86-89
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kedi ve Köpeklerde Sistemik Hastalıkların Oftalmik Görünümleri

K. ÖZER, N. ARIKAN, M. ŞAROĞLU, K. ALTUNATMAZ
YYU Vet Fak Derg, 1995, 6 (1-2): 90-96
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]