1996_7_(1-2)

Kapak / Editorial Board

ORIJINAL MAKALELER

Morkaraman ve Corriedale x Morkaraman (F1) kuzularında Doğum Ağırlığı ve Yaşama Gücüne, Morkaraman Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Faktörlerin Etkisi

F. ODABAŞIOĞLU, M. ARSLAN, M. YERTÜRK
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 1-7
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Morkaraman Kuzularını Farklı Dönemlerde Sütten Kesmenin Kuzuların Büyümesine Etkisi

F. ODABAŞIOĞLU, C. T. ATEŞ, Y. GÖKTAŞ
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 8-13
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Buzağılarda Göbek lezyonları

A. BELGE, B. BAKIR., N. ATASOY, I. ALKAN
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 14-17
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Akkaraman, Dorsetdown x Akkaraman (F1) ve Dorsetdown x Hamdani (F1) Kuzularının Yaşama Gücü ile Büyüme özelliklerinin Araştırılması

F.ODABAŞIOĞLU, Y. ÖZTÜRK, D. BAYRAM
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 18-25
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Dirofilaria immitis ile Enfekte Köpeklerde Doramectin ile Levamizol’un Terapötik Etkisi ve Bazı Kan Parametrelerindeki Değişiklikler

H. VOYVODA, S. SEKIN, M. KARACA
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 26-34
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van’daki Kuzularda Beyaz Kas Hastalığı ve Enzootik Ataksinin Kombine Olarak Görülebilirliği

H. VOYVODA, S. SEKIN, F. YUR, A. BILDIK
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 35-41
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sirküler External Fiksatör (İlizarov apareyi) ile Köpeklerde Tibia Kırıklarının Sağaltımları Üzerine Deneysel Çalışmalar

B. OLCAY, H. BILGILI
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 42-53
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Koyun ve Sıçanların Paratiroid bezlerinde Multi-Nükleer Hücrelerin Oluşumu

M. KANTER
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 54-57
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Farklı Tespit Sıvılarının Paratiroid Hücre Çeşitliliği Üzerine Etkisi. II. Elektron Mikroskobik İnceleme

M. KANTER
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 58-61
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van’da Tüketime Sunulan Piliç, But ve Göğüs Etlerinin Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

E. SAĞUN, Y.C. SANCAK, K. EKICI, H. DURMAZ
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 62-66
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleptik Niteliklerinin İncelenmesi

Y.C. SANCAK, S. KAYAARDI, E. SAĞUN, Ö. IŞLEYICI, H. SANCAK
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 67-73
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Monensinin Oluşturduğu Pozitif İnotroptik Etkiyi Azaltmada Ryanodin’in Etkisi

I. MERAL
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 74-77
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tavuk Orijinli Campylobacter suşlarının Hemolitik Aktivitelerinin Saptanması

M. AKAN, K.S. DIKER, M. YILDIRIM, G. ALTAY, G. HASÇELIK
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 78-80
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Suplemental Magnezyumun Kanatlılarda Yumurta Verim ve Kalitesine Etkisi

F. BAYIROĞLU, V. ALTUNÇUL
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 81-89
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van İlinde Kist Hidatik Sorunu

A. GÜL, S. DEĞER, R. CANTORAY
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 90-92
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Morkaraman x Morkaraman, Morkaraman x Dorsetdown (F1) ve Morkaraman x Corriedale (F1) Kuzularının Seruloplazmin düzeyleri

F. YUR, A. BILDIK, H. ÇAMAŞ
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 93-94
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Beyaz Kas Hastalıklı Kuzularda Hemoglobin Tipleri ile Lipit Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeylerinin Araştırılması

A. BILDIK, F. YUR, H. ÇAMAŞ, S. DEDE, S. SEKIN
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 95-98
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Pentaklorofenolün Tavşanlarda Bazı Antioksidan Enzimler ile Laktat Dehidrogenaz ve Kreatin Kinaz Düzeylerine Etkisi

S. O. ARSLAN, R. ŞEKEROĞLU, I. MERAL, R. ASLAN, F. BAYIROĞLU
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 99-101
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Monensin’in Hücresel Mekanizması (Derleme)

I. MERAL
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 102-105
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine Van ve Çevresinden 1992-1997 Yıllar Arası Getirilen Hayvanlarda Saptanan Hastalıkların Genel Analizi

S. SEKIN, H. VOYVODA, Z. T. AĞAOĞLU, M. KARACA
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 106-109
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Gıda Endüstrisinde Mikroorganizmaların Kullanılma Alanları ve Mikrobial Gıda Üretimi (Derleme)

Y. C. SANCAK, Ö. IŞLEYICI
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 110-116
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Gıdalarda Yersinia enterocolitica ve önemi (Derleme)

E. SAĞUN, Ö. ERGÜN
YYU Vet Fak Derg, 1996, 7 (1-2): 117-120
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]