1997_8_(1-2)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Van’da Tüketime Sunulan Bazı Baharatların Mikrobiyolojik Kalitesi

E SAGUN, Y.C. SANCAK, H. DURMAZ, K. EKİCİ
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 1-5
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Karbon Tetraklorür İntoksikasyonunun Lipid Peraksidasyonu, Gulutatyon ve Vitamin C Üzerine Etkileri

A. BILDIK, A. ERTEKİN, F. YUR, S. DEDE
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 6-8
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Gölü Suyunun Koyunların Rumen Sıvısı pH Total Asidite ve Tampon Kapasitesi Üzerine İnvitro ve İnvivo Etkisi

S. SEKİN, H. VOYVODA, H. TESTERECİ
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 9-15
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Puberte Döneminde Yapılan Kastrasyonun ve Kastrasyondan Sonra Verilen Testosteronun Ergin Sıçan Timus Bezinde Meydana Getirdiği Histolojik Değişikliklerin Işık Mikroskobu İle İncelenmesi

M. KANTER, M. GENÇCELEP, A. KOÇ
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 16-20
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sıçanlarda Doğumdan Sonra Uterus İnvolusyonunun Histolojik Olarak İncelenmesi

M. KANTER, A. KOÇ
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 21-24
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Farklı Irktaki Etçil Koyunlarda Serum Lipoprotein Düzeyleri

N. MERT, H. GÜNDÜZ
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 25-27
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Farklı Irktaki Koyunlarda Serum Protein Düzeylerinin Elektroforez İle Saptanması

N. MERT, H. GÜNDÜZ, S. EKIN
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 28-30
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Farklı Irktaki Koyunlarda Biyokimyasal Parametreler II. Enzimler

N. MERT, H. GÜNDÜZ, S. EKIN
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 31-33
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Digoksin ile Trioid Hormonları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

B. BAYDAŞ, F. BAYIROGLU, İ. MERAL, R. ŞEKEROGLU, R. ÜSTÜN
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 34-37
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir İnekte Çift Seviks Olgusu

M.B. ATAMAN, F. HATİPOGLU, C. YILDIZ
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 38-39
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Aşım Mevsimi Öncesi, Esnası Ve Sonrasında Koçların Spermatolojik Özelliklerindeki Değişimler

M. GÜNDOGAN, T. BOZKURT, M. SÖNMEZ
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 40-42
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Karagül Koyunlarında Bazı Kan parametrelerinin Araştırılması

F. BELGE, F. YUR, A. BİLDİK, Y. DEGER, S. DEDE
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 43-46
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde Halotan Enfluran Anestezisinin EKG Ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi

F. BELGE, A. ÇINAR, F. YUR, N. ATASOY, A. TAŞ
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 47-54
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Kedilerinde Hemoglobin Tiplerinin Araştırılması

F. YUR, F. BELGE, C.T. ATEŞ
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 55-57
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İnsan ve Sığır Orjinli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Biyokimyasal Özellikleri ile Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması

T. GÜLHAN, B. BOYNUKARA
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 58-67
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yerli Eşeklerin Üçüncü Göz Kapağı (Palpebra Tertia) Üzerine Histolojik Araştırmalar

M. YÖRÜK, İ.H. NUR, A. KOÇ
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 68-74
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yeni Zelanda Tavşanlarında N. Phrenicus üzerine makroanatomik bir çalışma

İ.H. NUR
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 75-79
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tavşanlarda E Vitamini İle Ayrı Digoksin Uygulamasının Kan Lipid Peroksidasyonu, Glutatyon ve Plazma Kreatin Kinaz Seviyelerine Etkisi

F. BAYIROGLU, İ. MERAL, B. BAYDAŞ, T. KAHRAMAN, R. ASLAN
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 80-82
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Farklı Asit - Tuz Konsantrasyonlarıyla Hamsi Marinatı Üretimi Esnasında Oluşan Bazı Değişiklikler ve Raf Ömrünün Belirlenmesi

H. AKSU, N. ERKAN, H. ÇOLAK, C. VARLIK, N. GÖKOĞLU, M. UGUR
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 83-87
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Beyaz Yeni Zelanda Tavşanlarında Ekstrakranial Venöz Sirkülasyon Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma

İ.H. NUR
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 88-98
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İstanbul’da Tüketime Sunulan Hazır Kıymalarda Campylobacter jejuini ‘nin Mevcudiyeti Üzerine Bir Araştırma

H. AKSU,  K. BOSTAN, A. AYDIN
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 99-101
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Kedilerinde Kalça Eklemi Displazisi

B. BAKIR, M.F. YİĞİT, A. BELGE, N. ATASOY, İ. ALKAN
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 102-106
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

OLGU SUNUMU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine Gelen Olguların Genel Bir Analizi

M. ALAN, İ. TAŞAL, R. KONUŞ, S. ŞENDAĞ, Y. ÇETİN
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 107-112
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEMELER

İçme Sütü İşleyen Fabrikalarda Temizlik Ve Sanitasyon

E. KÜÇÜKÖNER, İ.S. DOGAN
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 113-117
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Stresin Reprodüktif Olaylar Üzerine Etkisi

M.B. ATAMAN, K. ÇOYAN
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 118-121
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Campylobacter jejuni’nin Gıdalarda Bulunuşu ve İnsan Sağlığına Olan Zararları

D.G. DİZGAH, Ö. ERGÜN
YYU Vet Fak Derg, 1997, 8 (1-2): 122-125
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]