1998_9_(1-2)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Van ve yöresindeki ineklerde subklinik mastisin etiyolojisi üzerine bir çalışma

GÜRTÜRK K, BOYNUKARA B, EKİN İ.H, GÜLHAN T.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 1-4
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ve çevresi koyunlarında Campylobacter antikorlarının ELISA ile saptanması

YARDIMCI H, BOYNUKARA B, AKAN M, DİKER K.S.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 5-8
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde oluşturulan üçüncü derece termal yanıklarda sağaltım amacı ile kullanılan antioksidan ajanların kan gazları ve bazı hematolojik parametreler üzerine etkileri

BAKIR B, ALKAN İ, SAĞLAM K, BELGE F, ŞINDAK N, KARACA M.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 9-13
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Hamdane ırkı koçlarda spermatolojik özellikler ve testis ölçüleri üzerine araştırmalar

KARACA F, GÜLYÜZ F, TAŞAL İ, DEMİR H.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 14-16
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Zeranol ve Nandrolon’un ( 19-nortestosteron hekzafenilpropiyonat) Akkaraman ırkı erkek kuzularda, canlı ağırlık artışı, FSH, LH, total testosteron ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkileri

AKSOY A, DAĞOĞLU G.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 17-28
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Norduz koyun ve keçilerinde hemoglobin tipleri, serum protein fraksiyonları ve lipoprotein seviyelerinin belirlenmesi

YUR F, BELGE F, BİLDİK A, ÇAMAŞ H.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 29-31
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van kedilerinde Tietamin-Zolozepam anestezisinin klinik tablo ve kan gazlarına etkisi

ŞINDAK N, ALKAN İ, AĞAOĞLU Z.T, BAYDAŞ B, AKKAN H.A, ASLAN L.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 32-35
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde soğanın (Allium cepa) bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi

AĞAOĞLU Z.T, ERTEKİN A, YÖRÜK M, BAYDAŞ B, CEYLAN E.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 36-40
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tavşanlarda deneysel olarak oluşturulan hipertiroidizmin electrokardiyogram üzerine etkileri

BELGE F, BAYIROĞLU F, BAYDAŞ B, KILICALP D.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 41-45
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir buzağıda rastlanan atresia ani et recti ve coccigeal agenesis (Perosomous Elumbus) olgusu

ALKAN İ, ŞINDAK N, ASLAN L, GENÇCELEP M.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 46-47
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Evde bakılan kedi ve köpeklerin serumunda pentaklorofenol varlığı

OZAN K, ARSLAN S.O, UZUNÖREN N.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 48-50
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Farklı salamuralarda olgunlaştırılan beyaz peynirlerin kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri

SALTAN EVRENSEL S, YÜKSEK N, BERBEROĞLU S.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 51-56
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van’da açık olarak tüketime sunulan ayranların mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi

AĞAOĞLU S, ALEMDAR S, EKİCİ K.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 57-58
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van piyasasında açık olarak satışa sunulan bazı baharatın kimyasal kalitesinin standartlara uygunluğu

AĞAOĞLU S, MENGEL Z, EKİCİ K.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 59-62
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir danada rastlanan özefagus divertikulumu olgusunun sağaltımı

ŞINDAK N, ALKAN İ, ASLAN L, AKGÜL Y.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 63-65
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde Tiletamin-Zolazepam ve Tiletamin-Zolazepam-Xylazin kombinasyonunun EKG üzerine etkileri

ALKAN İ, ŞINDAK N, ASLAN L, KILIÇALP D.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 66-68
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Taze ve salamura olarak tüketime sunulan İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) örneklerinde nitrat ve nitrit düzeyleri

TÜREL İ, AKSOY A, SAĞUN E, DAĞOĞLU G.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 69-72
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sağlıklı ve piyelonefritisli köpeklerde enrofloksasinin farmakokinetiği üzerine çalışmalar

BAYDAN E, KURTDEDE A, KAYA S, BÖRKÜ K, YARSAN E, PEKKAYA S.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 73-76
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Brucella canis ‘in biyolojik materyallerdeki yaşam süresi

YARDIMCI H, AKAN M, ATASEVER A.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 77-79
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Vitamin AD3E’nin ineklerin döl verimi üzerine etkisi

BOZKURT T, GÜR S, SÖNMEZ M.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 80-82
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEMELER / REVIEWS

Balıklarda Çinko (Zn) ihtiyacı ve toksisitesi

ÇETİNKAYA O.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 83-88
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Lipid peroksidasyon olayı ve önlenmesine yönelik uygulamalar

YARSAN E.
YYU Vet Fak Derg, 1998, 9 (1-2): 89-95
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]