1999_10_(1-2)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

İneklerde kronik endometritisin cefuroxime ile sağıtımı üzerine bir çalışma

TAŞAL İ, EKİN İ.H, ALAN M.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 1-4
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Keçilerde 5 MHz’lik realtime ultrason ile transabdominal yoldan gebelik teşhisi

TAŞAL İ, ALAN M, SAĞCAN S.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 5-7
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Diyarbakır bölgesinde üretilen örgü peynirlerin mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi üzerine bir araştırma

AKSU H, ÇOLAK H, VURAL A, ERKAN, M. E.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 8-11
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van otlu peynirinde vitamin E ( α–tokoferol) miktarının araştırılması

AĞAOĞLU S, DEDE S, DEĞER Y, ALEMDAR S.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 12-13
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van piyasasında tüketime sunulan hamburger ve piliçburgerlerde nitrat ve nitrit düzeyleri

AĞAOĞLU S, ERTEKİN A, ALEMDAR S.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 14-16
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Beyaz ve otlu peynirde bazı metal ( Cu, Zn, Mn ) kalıntı düzeyleri üzerine araştırmalar

AĞAOĞLU S, MENGEL Z, TUTSİ F.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 17-18
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpek spermasının kısa süreli saklanabilirliği üzerine düşük gliserol oranlarının etkileri

YILDIZ C, ATAMAN M, KAYA A, LEHİMCİOĞLU N, GÜL YÜZ F.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 19-22
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir buzağıda gingival vaskuler hamartom olgusu

GÜLBAHAR M.Y, ASLAN L, ALKAN İ.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 23-25
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sığır fötuslarında foramen ovalenin makro-anatomisi

ÖZCAN S.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 26-28
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tavşanda sinus duramatris’in makro – anatomisi

ÖZCAN S, TAKÇI İ, ASLAN K.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 29-31
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Japon bıldırcın ( Coturnix coturnix japonica ) rasyonlarına katılan L- karnitin ve vitamin C’nin besi performansı ve yumurta verimi üzerine etkileri

BAYRAM İ, AKINCI Z, UYSAL H.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 32-37
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
L-karnitin katkılı extrude köpek yemleri ile beslenen köpeklerin, ağır egzersiz şartlarında yem tüketimi canlı ağırlık ve performans değişiklikleri

DENİZ A, KARDEŞ S, UYSAL H, KIRMIZI E.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 38-43
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yumurtacı bıldırcın konsantre yemlerine farklı oranlarda katılan haşhaş küspesinin yumurta verimi ve bazı kan metaboliteleri üzerine etkisi

BAYRAM İ, AKINCI Z.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 44-49
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sıcak su uygulamasıyla sığır karkaslarında mikrobiyal yükün azaltılması

KAYAARDI S, TOSUN H, ÇENET O.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 50-56
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sığır adenovirus (Tip 1, 2 ve 3) enfeksiyonlarının seroprevalansı

KARAOĞLU T, ÇABALAR M, ATASEVEN S.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 57-60
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde karaciğer ve dalak cerrahisinden fibrin yapıştırıcı kullanımı: Deneysel çalışma

BAKIR B, GENÇCELEP M, GÜLER O, DİLEK F.H.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 61-66
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Muş – Bulanık yöresinde üretilen Çeçil Peyniri üzerine bir araştırma

BAKIRCI İ, ANDİÇ S.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 67-71
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Parafimozisli iki boğada yapılan penis amputasyonu

GENÇCELEP M, BAKIR B, YİĞİT M. F.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 72-74
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İneklerde fertil ve fertil olmayan östrus sırasında alınan kan serumlarına ait bazı biyokimyasal parametre değerlerinin araştırılması

ÇETİN H, BOZKURT T, KAYGUSUZOĞLU E, RİŞVANLI A, GÜLER O.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 75-78
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Haflinger ve İngiliz Kısraklarda bazı reprodüktif özellikler

GÜNAY Ü, ATAMAN M. B,GÜNAY A,UZMAN M, SOYLU K.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 79-82
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kısraklarda real – time ultrasonografı ile embriyonik ölümlerin tespit edilmesi

ATAMAN M.B, GÜNAY Ü, SEYREK-İNTAŞ K, GÜNAY A, TUNCER B.H.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 83-86
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Toprakta, bitkide ve koyun kanında elementler ( Cu, Mo, Zn, Co, Mn ) ve sülfat miktarlarının araştırılması

ÇAMAŞ H, BİLDİK A, GÜLSER F.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 87-91
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yumurta tavuğu karma yemlerinde soya küspesi yerine fındık küspesi kullanılmasının yumurta verimi ve kalitesine etkisi

BAYTOK E, YÖRÜK M.A, MURUZ H, AKSU T, GÜL M.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 92-97
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tavuk Rasyonlarına Katılan Kına’nın (Lavsonia inermis) Yumurta Sarısı Rengi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi

BAYTOK E, OĞUZ M. N, YÖRÜK M. A, MURUZ H.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 98-103
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEMELER

Gıda endüstrisinde iyonize radyasyon kullanımı

KAYAARDI S, GÖK V.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 104-108
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Hayvan sağlığında kullanılan ilaç ve benzeri maddelerin süt ve ürünlerinin kalitesine etkisi

GÖKÇE R, GÜRSOY O, GÖKALP H.Y.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 109-112
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Akut faz proteinlerinden haptoglobinin hastalıkların tanı ve ayırıcı tanısındaki önemi

SEKİN S, ELİTOK Ö. M, ELİTOK B.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 113-117
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde ekokardiografi

BAKIREL U.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 118-121
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Süt ve ürünlerinde aflatoksinler

BAKIRCI İ.
YYU Vet Fak Derg, 1999, 10 (1-2): 122-127
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]