2000_11_(1)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) yemlerle verilen enrofloksasin’in serum ve dokulardaki düzeylerinin incelenmesi

DAĞOĞLU G, KELEŞ O, ÖZKAN O
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 1-4
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ve yöresi koyun ve keçilerinde bit (Phthiraptera) enfestasyonları

AKDEMİR C, BİÇEK K, DEĞER S
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 5-7
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ve yöresi sığırlarında bit (Phthiraptera) enfestasyonları

BİÇEK K, AKDEMİR C, DEĞER S
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 8-10
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Belediye Mezbahasında kesilen koyunlarda akciğer kılkurtlarının yayılışı

DEĞER S, BİÇEK K, AKDEMİR C, TAŞ Z
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 11-13
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Subakut şekilde elektromanyetik alana maruz bırakılan farelerde plazma serbest T3, serbest T4 ve TSH düzeyleri

BİLGİLİ A
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 14-17
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İshalli buzağılarda rotavirusların virolojik ve serolojik olarak araştırılması

ÇABALAR M, VOYVODA H, SEKİN S
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 18-21
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss) karaciğer ve böbrek dokularında bazı sulfonamid türevlerinin toksik etkilerinin araştırılması

AKSOY A, TÜREL İ, GÜLBAHAR M.Y
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 22-24
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ilinde kaçak veteriner ilaçları sorunu

YILMAZ O, AKSOY A, OTO G
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 25-27
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Japon bıldırcınlarında mevsim ve yerleşim şıklılarının büyüme, yaşam gücü ve karkas üzerine etkisi

ÖZBEY O, EKMEN F
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 28-33
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kan parazitli hayvanlarda sialik asit ve lipit bağlı sialik asit düzeylerinin araştırılması

ERTEKİN A, KELEŞ İ, EKİN S, KARACA M, AKKAN H.A
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 34-35
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yüzüncü Yıl Üniversitesi mutfaklarında kullanılan gövde sığır etlerinin bakteriyolojik yönden incelenmesi

ŞAHİN M, AĞAOĞLU S, ALİŞARLI M, BOZKURT H, BERKTAŞ M, DALKILIÇ E A.
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 36-39
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Hamburger ve piliç burgerlerin mikrobiyolojik kalitesi

AĞAOĞLU S, ALİŞARLI M, ALEMDAR S
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 40-43
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yarı entansif şartlarda Hamdani, Karagül ve Morkaraman koyunlarının süt verimi özelliklerinin karşılaştırılması

KÜÇÜK M, ÖZTÜRK Y, BAYRAM D
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 44-48
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tavuk tifosuna karşı aşı geliştirilmesi üzerine çalışmalar

SOLMAZ H, ATEŞ M
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 49-56
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde alt solunum yolu hastalıklarında arteriyel kan gazlarındaki değişikliklerin belirlenmesi

KENNERMAN E, YILMAZ Z, GOLCÜ E, YALÇIN E
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 57-60
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Klinik ve subklinik mastitisli ineklerin kan serumu bazı mineral madde ve elektrolit düzeyleri üzerine çalışma

RİŞVANLI A, KAYGUSUZOĞLU E, ÇETİN H, ÖCAL H
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 61-65
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Erçiş-Altındere Tarım İşletmesi doğal merasının kalitesi

MURUZ H, BAYTOK E, AKSU T, TERZİOĞLU Ö
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 66-70
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bursa’da satışa sunulan Mihaliç peynirlerinden izole edilen koliform gurubu mikroorganizmaların tiplendirilmesi

ŞEN M.K.C, TEMELLİ S, SALTAN EVRENSEL S
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 71-73
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sığırların kan plazmasındaki bazı biyokimyasal parametreler üzerinde yaşın etkileri

ÇİMTAY İ, ŞAHİN T
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 74-78
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Beyaz kas hastalıklı kuzularda bazı antioxidan vitamin düzeyleri üzerine çalışmalar

KELEŞ İ, DEDE S, KELEŞ H, DEĞER Y, ALTUĞ N
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 79-82
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van kedisinin koroner arterleri üzerine makroanatomik ve subgros bir araştırma

NUR İ.H, AKSOY G
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 83-92
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van kedilerinde ön kolun arterial donanımı üzerine makroanatomik ve subgros bir çalışma

NUR İ.H, ARI H.H
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 93-103
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yeni Zelanda tavşanları ve evcil kedilerde N.Oculomotorius üzerine karşılaştırılmalı makroanatomik ve subgros bir çalışma

NUR İ.H, TEKE B.E
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 104-111
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Karakaş koyunlarında ovulasyon sayısı ile doğan kuzu sayısı arasındaki ilişki ve bazı döl verimi özellikleri

ÜLKER H, ALAN M, AYGÜN T, KANTER M, KALKAN Y
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 112-116
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Mer’ada otlayan süt ineklerine farklı düzeylerde protein ihtiva eden karma yem verilmesinin süt verimi ve kompozisyonuna etkisi

BAYTOK E, MURUZ H, BOLAT D, AKSU T
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 117-120
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sığırların leptospirozisinde serum sialik asit ve lipid-bağlı sialik asit düzeyleri üzerine araştırma

KELEŞ İ, ERTEKİN A, KARACA M, EKİN S, AKKAN H.A,
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 121-122
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEMELER

Evcil ruminantlarda otlama davranışları

KARSLI M.A, KÜÇÜK M
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 123-129
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Silajın mikrobiyolojisi ve biyokimyası

MURUZ H, YÖRÜK M.A
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 130-134
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Hayvansal üretimde B-adrenerjik agonistler

AKSOY A, TÜREL İ
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (1): 135-140
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]