2000_11_(2)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Bursa Bölgesindeki tavuk çiftliklerinden sağlanan yemlerde mikotoksin düzeyleri

SONAL S, ORUÇ H.H.
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 1-6
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpek ve koçlarda akrozom bozukluklarının belirlenmesi amacıyla farklı tespit ve boyama yöntemlerinin karşılaştırılması

YILDIZ C, ATAMAN M, KAYA A, TEPELİ C, LEHİMCİOĞLU N
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 7-11
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Belediye mezbahasında kesimi yapılan sığırlarda bulunan Eimeria türleri ve bunların yayılış oranları

GÜL A, BİÇEK K, DEĞER S
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 12-14
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Dışkı bakılarına göre Van’ın Edremit ilçesindeki ev kümeslerinde yetiştirilen tavuklarda helmint faunası

BİÇEK K, GÜL A, DEĞER S
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 15-18
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ve yöresinde Yavru Atan Koyunlarda Bakteriyolojik ve Serolojik incelemeler

GÜRTÜRK K, SOLMAZ H, EKİN İ.H, AKSAKAL A, GÜLHAN T
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 19-22
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Buzağılarda Doğmasal Anomali Olguları

BELGE A, GÖNENCİ R, SELÇUKBİRİCİK H, ORMANCI S
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 23-26
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kıvırcık x (sakız x morkaraman) f1 ve sakız x (kıvırcık x morkaraman) f1 melez kuzularda verim özellikleri I. Büyüme, yaşama gücü ve vücut ölçüleri

ÖZBEY O, ESEN F, AYSÖNDÜ M.H
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 27-33
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kıvırcık x (sakız x morkaraman) f1 ve sakız x (kıvırcık x morkaraman) f1 melez kuzularda verim özellikleri II. Besi performansı ve karkas özellikleri

ÖZBEY O, ESEN F, AYSÖNDÜ M.H
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 34-40
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van yöresi köpeklerinde Dirofilaria immitis’in yaygınlığı

AĞAOĞLU Z, AKGÜL Y, CEYLAN E, AKKAN H
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 41-43
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Farklı genotip broyler hibritlerin aynı çevre şartlarında verim özellikleri

YILDIZ N, ÖZBEY O
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 44-49
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Holştayn ineklerinde bazı biyokimyasal parametrelerin mevsimsel değişimleri

GÜNDÜZ H
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 50-53
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Morkaraman, hamdani ve karagül yapağılarının halı tipi yapağı özelliklerine göre değerlendirilmesi

KÜÇÜK M, YILMAZ O
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 54-59
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İneklerde pospartum ovaryum aktivitesinin serum progesteron ölçümleri ile ve klinik olarak izlenmesi

ALAN M, TAŞAL İ, ÇETİN Y, SABAN E, UYAR A
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 60-64
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir Van Kedisinde Opisthorchis felineus Olgusu

AĞAOĞLU Z, BERKTAŞ M, AKKAN H, CEYLAN E
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 65-66
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Gökkuşağı Alabalıklarına (Oncorhynchus mykiss) estradiol valerat uygulaması sonucu meydana gelen gonadal değişikliklerin histolojik olarak incelenmesi

YÖRÜK M, GÜLLÜ K, GÜZEL Ş
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 67-69
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İvesi erkek toklularında beden ağırlığı, canlı beden ve kemik ölçüleri ile karkas ölçüleri ve özellikleri arasındaki ilişkiler

KUL S, ŞEKER İ
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 70-75
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van gölü havzasında üretilen kuru otların besim madde komposizyonunun belirlenmesi

GÜNDÜZ A.Ş, DENİZ S
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 76-81
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Farklı batözlerle öğütmenin kaba yemlerin besin madde içeriği ile yem tüketimi ve sindirilme derecesine etkisi

DENİZ S, DENEK N, KARSLI M.A, YUMAK H, NURSOY H
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 82-86
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bronz hindilerde damızlık yaşının kuluçka sonuçlarına etkileri

ERİŞİR Z, YILDIZ N
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 87-89
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Aygır seminal plazma ve kan plazmasındaki bazı biyokimyasal parametrelerin mevsimsel değişimi ve sperma kalitesi üzerine etkisi

GÜNDÜZ H, DOĞAN İ, MERT N, EKİN S
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 90-94
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Hindi ve kazlarda musculus pectoralis ve musculus iliotibialis Lateralis’in kas teli demetlerinin morfolojik özelliklerinin incelenmesi

SERBEST A
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 95-100
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süt sığırlarında Parainfluenza virus-3, bovine herpes virus-1 ve respiratory syncytial virus enfeksiyonlarının seroepidemiyolojisi

ÇABALAR M, CAN-ŞAHNA K
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 101-105
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sütçü ineklerde subklinik mastislerin şekillenmesinde sağım makinesine ilişkin sorunların incelenmesi

KÖKER A, SALMANOĞLU R
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 106-112
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Enzootik pnömonili besi sığırlarının tedavisinde amoksisilin’in etkinliğinin araştırılması

ÇİMTAY İ, ŞAHİN T, ARSERİM KAYA N.B
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 113-116
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Besin işyerlerinde: Hijyen, besinlerin hazırlanması ve muhafazası

ATASEVER M
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 117-122
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İvesi ve Ost-Friz X İvesi (F1) koyunlarda beden ağırlığı, beden ölçüleri ve bunlar ile süt verimi arasındaki ilişkiler

ŞEKER I, KUL S
YYU Vet Fak Derg, 2000, 11 (2): 123-126
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]