2001_12_(1-2)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Sığırlarda Değişik Ayak Lezyonlarının Tedavisinde Otolog Fibrin Kullanımı

BAKIR B, GÖNENCİ R, ALKAN İ, GENÇCELEP M, ASLAN L, KARASU A
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 1-9
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Koyunlarda Akciğer Hastalıklarının Tanısında Direkt Radyografi ve Bronkografi Bulgularının Değerlendirilmesi

GENÇCELEP M, ASLAN L, TÜTÜNCÜ M, BAKIR B, KARACA M
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 10-14
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tendo Onarımında Na Hyaluronate ve Metilsellülozun Etkilerinin Karşılaştırılması

ATASOY N, GENÇCELEP M, TAŞ A, GÜLBAHAR M.Y
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 16-19
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Yöresinde Piyasada Satılan Oksitetrasiklin Preparatlanndaki Etken Madde Düzeylerinin Belirlenmesi

TÜREL İ, DAĞOĞLU G, YILMAZ O
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 20-22
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Safkan Arap Atlarında İdrar Kesesinin Ultrasonografik Görünümü

ŞINDAK N, HAYAT A,   SERTKAYA H
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 23-25
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sığırlarda Kenelerden Bulaşan Hastalıklar: Klinik ve Hematolojik Bulgular, Teşhis, Tedavi, Mevsimsel Dağılım, Tür, Cinsiyet ve Yaş Faktörleri ve Hastalığın Taşıyıcıları

KELEŞ İ, DEĞER S, ALTUĞ N, KARACA M, AKDEMİR C
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 26-32
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Yöresi Koyunlarında Sabin-Feldman Dye Test İle Toxoplasma gondii’ nin Seroprevalansı

TÜTÜNCÜ M, AKKAN H. A, BABUR C, AYAZ E, KARACA M
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 33-35
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde Rokuronyum ve Vekuronyumun Etkilerinin Karşılaştırılması

TAŞ A, ATASOY N, ASLAN L, ALTUĞ M. E, CEYLAN E, ÖZBEK H, TOMBUL T
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 36-39
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Arap Aygırlarında Hidroselin Ultrasonografı ile Tanısı

ŞINDAK N, HAYAT A
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 40-42
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van yöresinde Atlarda Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansi

AKKAN H. A, TÜTÜNCÜ M, KARACA M, ÇİFTÇİ İ. H, YÜKSEK N, AĞAOĞLU Z. T
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 43-44
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
P. haemolytica A1′den Elde Edilen Lökotoksinin Bazı Hücresel Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Araştırılması

KELEŞ İ
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 45-49
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İneklerde Sun’i Tohumlama Sonrası Klitorise Masaj ve Kas İçi Oksitosin Uygulamalarının Gebelik Oranına Etkisi

KARACA F, GÜLYÜZ F, ALAN M, TAŞAL İ
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 50-52
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Kedilerinde Multifaktöriyel Konjuktivitis

İLHAN Z, GENÇCELEP M, AKKAN H. A, AKSAKAL A
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 53-58
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünün Tarihçesi

ÖZTÜRK R, YERLİKAYA H
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 59-63
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Malatya Sultansuyu Tarım Işletmesi’ndeki Esmer Irkı İneklerde Linear (Doğrusal) Tip Özellikleri ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler. I. Linear (Doğrusal) Tip Özellikleri ve Bunlar Üzerine Çevre Faktörlerinin Etkileri

ŞEKER İ, BAYRAKTAR M
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 64-75
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Afyon İli Yumurta Tavukçuluğu I- İşletme Büyüklüğü ve Yapısal özellikler

AKINCI Z, BAYRAM İ, ÖZDEMİR Ş
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 76-81
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Afyon İli Yumurta Tavukçuluğu II- İşletme Büyüklüğü ve Üretim Faktörleri

AKINCI Z, BAYRAM İ, ÖZDEMİR Ş
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 82-88
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi’ndeki Esmer Irkı İneklerde Linear (Doğrusal) Tip Özellikleri ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler. II. Linear (Doğrusal) Tip Özelliklerinin Kalıtım Dereceleri ve Linear (Doğrusal) Tip Özellikleri ile Süt Verimi Arasındaki Fenotipik ve Genetik Korelasyonlar

ŞEKER İ, BAYRAKTAR M
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 89-95
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Lektinler

SEYREK K, BİLDİK A
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 96-100
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Otolog Fibrin Yapıştırıcının Açık Yara Tedavisinde İyileşme Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma

GENÇCELEP M, ASLAN L, YÜKSEL H, KARASU A, BAKIR B
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 101-104
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde Yüksek Dozda Dipironun Lipid Peroksidasyonu, Glutatyon ve Serüloplazmin Düzeyleri Üzerine Etkisi

ERTEKİN A, ŞAHİN A, KARACA M, AKKAN H. A, BAKIR B
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 105-107
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van’da Kahvaltı Salonlarında Tüketime Sunulan Süt Ürünlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma

SAĞUN E, SANCAK H, DURMAZ H
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 108-112
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Pekinese Irkı Bir Köpekte Sekonder Trakeal Kollaps Olgusu

YÜKSEL H, GÜLBAHAR M. Y
YYU Vet Fak Derg, 2001, 12 (1-2): 113-115
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]