2003_14_(1)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Erzurum Yöresinde Süt Sığırlarında Görülen Ayak Hastalıklarının İnsidansı ve Bunların Sağaltımı

ATASOY N
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 1-5
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Çeşitli Trakeal Anastomozlarda Trakeanın Gerilim ve Kompresyona Karşı Mekanik Direnci

TAŞ A, YURTTAŞ V, KUTLUHAN A,  ATASOY N
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 6-9
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Çeşitli  Sütur Materyallerinin Trakeal Anastomozlara Etkisi

TAŞ A, YURTTAŞ V, KUTLUHAN A,  UĞRAŞ S, BAYRAM İ, ATASOY N
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 10-13
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Şanlıurfa ve Yöresinde Sığır Ayak Hastalıklarının Prevalansı

ŞINDAK N,  KESKİN O, BİRİCİK H.S,  SERTKAYA H
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 14-18
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Koyunlarda Doğal Psoroptes ovis Uyuzunun Moxidectin ile Sağaltımı

KOZAT S, DEĞER S
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 19-23
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Arap Aygırlarında Eklenti Bezlerinin Ultrasonografi ile Muayenesi

ŞINDAK N,  HAYAT A,  BİRİCİK H.S,  SERTKAYA H
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 24-26
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van İlinde Tüketime Sunulan Kıymaların Bazı Patojen Bakteriler Yönünden İncelenmesi

GÖKMEN M, ALİŞARLI  M
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 27-34
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Süt İneklerinde Meme Başı Derilerinin Bazı Mikroorganizmalar ve Çiğ Sütlerinin de Mikrobiyolojik Kalite Yönünden İncelenmesi

ALİŞARLI M,  SOLMAZ H,  AKKAYA L
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 35-39
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Küçük Irk Köpeklerde Ön Çapraz Bağ Kopmalarının Ekstrakapsüler Stabilizasyonunda Fasial Bant Kullanımının Klinik Değerlendirilmesi

KAYA Ü
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 40-45
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Morkaraman ve Corriedale x Morkaraman ( F1 ) Kuzularında

ARSLAN M, YILMAZ O, ATEŞ C.T
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 46-49
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kedi ve Köpeklerde Yatıştırıcı ve Hareketsiz Kılıcı İlaçların Kullanımı

BİLGİLİ  A,     ALTINTAŞ  L,     ŞAHİNDOKUYUCU  F
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 50-55
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kedilerde Solunum Fazı ve Canlı Ağırlığın Ultrasonografik Karaciğer Boyutları Üzerine Etkisi

GENÇCELEP M,     TÜTÜNCÜ M,    AKKAN H.A,    ETLİK  Ö
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 56-58
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Aydın Yöresinde Deve ( Camelus Dromedarius )’ lerde Dışkı Bakılarına Göre Saptanan Parazitler

EREN  H,   AYPAK  S,     SELEK  N
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 59-60
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bıldırcın Karma Yemlerine Çinko İlavesinin Büyüme Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

AVCI  M,  YERTÜRK  M,   İPEK  H
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 61-64
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yumurtlama Dönemindeki Bıldırcın Karma Yemlerine Farklı Oranlarda Çinko ve Bakır İlavesinin Yumurta Verim Özellikleri ile Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

İPEK  H,   YERTÜRK  M,   AVCI  M
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 65-68
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tek Doz Aşı Uygulaması Yapılmış Hindilerde Newcastle Hastalığı Virusu Antikorlarının Hemaglutinasyon İnhibisyon (HI) Testi İle Saptanması

İLHAN  Z,     GÜLHAN  T,      AKSAKAL  A,    EKİN İ.H
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 69-72
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Molibden

İPEK  H
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 73-76
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
At ve Eşeklerde Dictyocaulus Arnfieldi (Cobbold, 1884)’ in Yayılışı

AYAZ   E
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 77-81
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kedi ve Köpeklerin Böbrek Hastalıklarında Antibiyotiklerin Kullanımı

ŞAHIN  T,    ÇAMKERTEN  İ
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 82-86
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Ağrı ve Postoperatif Analjezi

ALKAN  İ,   BAYDAŞ  B
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 87-90
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Koksidiyozisli Kuzularda Tedavi Öncesi ve Sonrası Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Araştırmalar

ÇİMTAY  İ,       SEVGİLİ  M
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 91-94
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bazı Kanatlıların Dışkılarında Salmonella Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı ile Antibiyotiklere Duyarlılıkları

AKSAKAL  A
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 95-101
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sağlıklı Görünen Hayvanların Dışkılarından İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Biyokimyasal, Enterotoksijenik  ve Verotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi

GÜLHAN  T
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 102-109
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Ceylanlarda Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Anestezisi

ŞINDAK   N,  SELÇUKBİRİCİK   H
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 110-113
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Aflatoksinlerin Etçi Piliçlerde Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi

ERASLAN  G,   KARAÖZ  E,  BİLGİLİ   A,  ÖNCÜ  M,    EŞSİZ  D,    KUTLU  İ
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 114-117
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Metal Meşrubat Kutu Dış Yüzeylerinin Mikrobiyel Profili

AYÇİÇEK   H,     KÜÇÜKKARAARSLAN  A
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (1): 118-123
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]