2003_14_(2)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Formaldehitle Muamele Edilmiş Soya Küspesinin Rumende Parçalanma Özellikleri

M.A. YÖRÜK,     M. GÜL,     T. AKSU,     D. BOLAT
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 1-5
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İvesi Kuzu Rasyonlarına Değişik Oranlarda Fiğ (Vicia sativa) İlavesinin Besi Performansı ile Rumen ve Karaciğerin Histo-Patolojisi Üzerine Etkisi

M. GÜL,    M.A. YÖRÜK, Z. ÖZÜDOĞRU,  S. TİMURKAN
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 6-9

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Bazı Meyve aromalı yoğurtların fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri

Z. TARAKÇI,    E. KÜÇÜKÖNER
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 10-14
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Şanlıurfa Yöresi Safkan Arap Kısraklarında Neospora caninum Antikorlarının Belirlenmesi

M. SEVGİLİ,    T. ŞAHİN,     İ. ÇİMTAY,    H. ÇETİN,      O. KESKİN,     A. GÖKÇEN
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 15-17

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Doğal olarak Babesia ovis’le Enfekte Koyunlarda Sağaltıma Ek Olarak Demir ( Fe) Preparatı Uygulamasının Hematolojik Parametreler ve Bazı Mineral Madde Düzeyleri Üzerine Etkisinin Araştırılması

S. KOZAT,   N. YÜKSEK,   N. ALTUĞ,   Z.T. AĞAOĞLU,    F. ERÇİN
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 18-21
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Testosteronun Tavşanlarda Karaciğer Antioksidan Sistemi Üzerine Etkisi

N. AYDİLEK,      M. AKSAKAL
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 22-25
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Şeker Pancarı Yaprağına Değişik Katkı Maddeleri İlavesinin Silaj Kalitesi İle İn Vitro Kuru Madde Sindirilebilirlik Düzeylerine Etkisi

A. CAN,        N. DENEK,      K. YAZGAN
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 26-29

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Sarkoptik Uyuzlu Koyunlarda İvermektin ve Doramektin Tedavisinin Bazı Antioksidan Enzim ve Lipid Peroksidasyon Seviyeleri Üzerine Etkileri

S. YARALIOĞLU GÜRGÖZE,       T. ŞAHİN,     M. SEVGİLİ,         Z. ÖZKUTLU,         S. TEMİZER  OZAN
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 30-34
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Morkaraman, Kıvırcık x Morkaraman (F1) ve Sakız x Morkaraman (F1) Melez Kuzulurda Verim Özellikleri II. Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri

O. ÖZBEY,   A. AKCAN
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 35-41
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bıldırcınlarda Kuluçkalık Yumurtaların Döllülük  Oranına ve Kuluçka Sonuçlarına Bazı Faktörlerin Etkisi

İ. ŞEKER
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 42-46
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Atların Protozoal Myeloensafalitisi

M. SEVGİLİ,           T. ŞAHİN
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 47-50
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Evcil Hayvanlarda Testis Dejenerasyonları

F. İLHAN
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 51-56

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Köpeklerde Real-Time Ultrasonografinin Reprodüktif Kullanım Alanları

S. ŞENDAĞ,       İ. TAŞAL,     İ. AYDIN,     H.A. ÇELİK,     M. ALAN
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 57-63
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Egzersiz Elektrokardiyografik Metotların Karşılaştırılması ve Yarış Atlarında Uygulama Teknikleri

R. GÖNÜL,  M.E.  OR,    H.T. DODURKA
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 64-67
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Eğreltiotu’nun İnsan ve Hayvanlardaki Kanserojenik  Etkileri

T. ÖZKARA,    E. OR,    S. TOPLAN
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 68-71
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Veteriner İç Hastalıklarında Antibiyotiklerin Kullanımı

H.A. AKKAN,     M. KARACA
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 72-77
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Farklı Hayvan Türlerine Ait Çiğ Etlerin SDS-PAGE Yöntemiyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

K. EKİCİ,      N. AKYÜZ
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 78-82
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Hiperkolesterolemik İnsanlarda Plazma Lipoprotein  ve Fosfolipid Seviyeleri

M. YAZAR,      F. YUR
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 83-85
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpek ısırık yaraları: Bir Retrospektif Çalışma (114 Vaka)

N. KILIÇ,  M. SARIERLER
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 86-88
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir Van Kedisinde  Rastlanan  Çift Dalak  Olgusu

Z. ÖZÜDOĞRU,      Y.S. SAĞLAM
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 89-90

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Bir Köpekte Nazal Aspergillozis ve Sağaltımda Flukonazol Kullanımı

M.K. BÖRKÜ,      M. GÜZEL,      Ş. KOCASARI,        Y. ÖZKANLAR
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 91-93
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kronik Erlikiozis’li Bir Köpekte  Renal Yetmezlik Olgusu

M.K. BÖRKÜ,   M. GÜZEL,     C.Ç. CINGI,     K. URAL,   M.Ç. KARAKURUM
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 94-96
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bursitis Prekarpalisli Sığırlarda Kortikosteroid Tedavisinin Bazı Antioksidan Enzim ve Lipid Peroksidasyon Seviyeleri Üzerine Etkileri

S. YARALIOĞLU GÜRGÖZE,    N. ŞINDAK,    S. YILMAZ,     H. SERTKAYA,     S. TEMİZER OZAN
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 97-101
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Polyakrilamid Jel İzoelektrik Fokuslama Tekniğinin (PAGIF) Et Türlerinin Ayırımında Kullanılması

K. EKİCİ,      M. ALİŞARLI
YYU Vet Fak Derg, 2003, 14 (2): 102-106
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]