2004_15_(1-2)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Yoğurt Üretiminde Bazı Stabilizörlerin Kullanımı

M. ATASEVER
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 1-4

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Bazı Ayak Hastalıklarının Antioksidan Enzim ve Lipid Peroksidasyon Düzeyleri Üzerine Etkisi

N.  ŞINDAK,       S. YARALIOĞLU GÜRGÖZE,         H. SERTKAYA,         H. SELÇUKBİRİCİK
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 5-9
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İneklerin Kan Serumlarındaki Bazı Mineraller ile Embriyonik Ölüm Arasındaki İlişki

A.  YILDIZ,      E. BALIKCI
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 11-14
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Farelerde S(+)-Ketamin-Medetomidin ve Ketamin Razemat-Medetomidin’in Etkilerinin Karşılaştırılması

N. Kılıç,        J. Henke
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 15-17
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Besin Madde Kompozisyonu, Sindirilebilir Kuru Madde Verimlerinin Belirlenmesi

H.  AKDENİZ,      M.A.  KARSLI,        B. KESKİN,         N. ANDİÇ
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 19-22
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Foeniculum Vulgare (Rezene) Meyvesi Eterik Yağ Ekstresinin Analjezik Etkisinin Araştırılması

G. DAĞOĞLU, H.  ÖZBEK,       İ.  KATI,       M. TEKİN
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 23-26
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Norduz koyunlarının süt verim özellikleri

O. YILMAZ,        H. DENK,      H. NURSOY
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 27-31
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Yöresindeki Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Rotavirus Enfeksiyonunun Serolojik Araştırılması

M.  ÇABALAR
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 33-35
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tavşanlarda Yara İyileşmesi Üzerinde Tissupor Yara Pedi’nin Etkinliği

H SELÇUKBİRİCİK,    N. ŞINDAK, A.  HAYAT, H. ERASLAN, S.  GANİDAĞLI,    G. TURSUN
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 37-40
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İstanbul’da Satışa Sunulan Hazır Kıymaların Histolojik, Mikrobiyolojik ve Serolojik Kalitesi

R. BAŞKAYA,        T. KARACA,       İ. SEVİNÇ, Ö. ÇAKMAK, A. YILDIZ, M. YÖRÜK
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 41-46
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Yöresinde İçme Sularında Arsenikle Kirlenme Düzeyleri

O.  YILMAZ,        K.  EKİCİ
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 47-51
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İstanbul’da Tüketime Sunulan Köftelerin Histolojik, Mikrobiyolojik ve Serolojik Kalitesi

A. YILDIZ, T. KARACA,        Ö.  ÇAKMAK, M. YÖRÜK,      R.  BAŞKAYA
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 53-57
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van’da Tüketime Sunulan Dondurmalarda Bazı  Patojenlerin Varlığının Araştırılması

S. AĞAOĞLU,      S. ALEMDAR
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 59-64
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Perakende Satılan Kıymaların Escherichia coli O157 Yönünden İncelenmesi

M.   ALİŞARLI,       H. N. AKMAN
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 65-69
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İneklerdeki Üçgün Hastalığında Bazı Biyokimyasal Parametreler

T.  ŞAHİN, İ.   ÇAMKERTEN, S.  YARALIOĞLU GÜRGÖZE
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 71-73
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir Köpekte Tissupor Yara Pedi ile Kronik Yara Tedavisi: Vaka Takdimi

H. SELÇUKBİRİCİK,        A.  HAYAT,       H.  ERASLAN,        G.  TURSUN
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 75-77
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Rottweiler Irkı Bir Köpekte Ekzema Olgusu

T.  ŞAHİN, N. ŞINDAK,         S. YARALIOĞLU GÜRGÖZE,          İ. ÇAMKERTEN
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 79-82
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Puberta öncesi ve puberta sonrası ratlarda protein kısıtlamasının canlı ağırlık ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi

N.  DÖNMEZ,          M.  A.  KARSLI
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 83-86
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bronz Hindilerde EKG ve Bazı Kan Parametreleri

D.  KILIÇALP,       L.  ASLAN,      M.  KANTER
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 87-90
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Toksikolojide Serbest Radikallerin Önemi

U.  MERCAN
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 91-96
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Süt ve Süt Ürünlerinde Listeria monocytogenes Varlığı

K.   EKİCİ,      Ö.   İŞLEYİCİ,         E.   SAĞUN
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 97-101
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Atların  Herpesvirus- 1 Enfeksiyonu

Z.  YAZICI
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 103-106
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Ağrı Bölgesinde Bulunan Lokantaların Hijyenik Durumu Üzerine Araştırmalar

F.  FİDAN,  S.  AĞAOĞLU
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 107-114
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tavuk ve Bıldırcın Sindirim Kanalında, Mast   Hücrelerinin Dağılım ve Heterojenitesi Üzerine Morfolojik ve Histometrik Bir Çalışma

T.  KARACA,        M. YÖRÜK
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 115-121
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Neonatal İshalli Buzağılarda Hematolojik, Biyokimyasal ve Elektrokardiyografik Bulgular

C.   ÖZKAN,  Y.  AKGÜL
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 123-129
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tavşanlarda Oral Misoprostol’un Kontraseptif Etkisinin Araştırılması

G.  GENCER,      İ.  TAŞAL
YYU Vet Fak Derg, 2004, 15 (1-2): 131-135

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]