2005_16_(1)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Hayvancılıkta Kategorik Verilerde Ki-Kare ve G Testi

Ecevit EYDURAN, Taner ÖZDEMİR, Mürsel KÜÇÜK
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 1-3
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
1998-2003 Yılları Arasında İncelenen Evcil Hayvan Tümörleri

Hayati YÜKSEL, Loğman ASLAN
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 5-7
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İnek Sütünden Üretilerek Cam Kavanozlarda Olgunlaştırılan Tulum Peynirinin Bazı Özellikleri

Zekai TARAKÇI, Erdoğan KÜÇÜKÖNER, Hakan SANCAK, Kamil EKİCİ
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 9-14
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Rat Eritrositlerinden Elde Edilen Katalaz Enziminin Karekterizasyonu ve Kinetiğinin İncelenmesi

Çilem ÇİMEN, Çiğdem ÖTER, Halit DEMİR, Ali SAVRAN
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 15-20
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Salamura Otlu Peynirde Olgunlaşma Süresince Mineral Madde Değişimi

Emrullah SAĞUN, Zekai TARAKÇI, Hakan SANCAK, Hisamettin DURMAZ
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 21-25
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sıcaklık Stresi Altındaki Bıldırcın Karma Yemlerine Sodyum Bikarbonat Katkısının Besi Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri

Oktay KAPLAN, Mehmet AVCI, Muğdat YERTÜRK
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 27-31
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Babesia Türleri ile Enfekte Koyunlarda Bazı Biyokimyasal ve Kan Parametreleri

Kamile BİÇEK, Yeter DEĞER, Serdar DEĞER
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 33-35
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Subklinik Mastitisli İneklerde Bazı Biyokimyasal Değerlere E Vitamininin Etkisi

Halil ŞİMŞEK, Mesut AKSAKAL
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 37-40
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tatvan Belediye Mezbahasında Kesilen Koyun ve Keçilerde Karaciğer Trematodlarının Yaygınlığı

Kamile BİÇEK, Serdar DEĞER
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 41-43
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tatvan Belediye Mezbahasında Kesilen Koyun, Keçi ve Sığırlarda Larval Cestodiosis

Serdar DEĞER, Kamile BİÇEK
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 45-47
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Theileriosis’li Sığırlarda Bazı Biyokimyasal Parametrelerdeki (Demir, Bakır, Vitamin C ve Vitamin E) Değişiklikler

Serdar DEĞER, Kamile BİÇEK, Yeter DEĞER
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 49-50
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ve Yöresinde Koyunlarda Endoparaziter Fauna Tespiti ve Paraziter İnvazyonların Kontrolü Üzerine Öneriler

Serdar DEĞER, Kamile BİÇEK
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 51-54
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Yöresi Phlebotominae (Diptera: Psychodidae) Türleri

Serdar DEĞER, Mehmet YAMAN
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 55-59
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Siyah Alaca İnek Sütündeki Somatik Hücre Sayısına Laktasyon Sırası ve Dönemin Etkisi

Ecevit EYDURAN, Taner ÖZDEMİR, Kemal YAZGAN, Sıddık KESKİN
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 61-65
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Aydın yöresindeki sığırlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı

Tülin İlhan KARAGENÇ, Hatice ERTABAKLAR, Bülent ULUTAŞ, Süleyman AYPAK, Sema ERTUĞ
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 67-70
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yüksek Basınç Uygulamalarının Et ve Et Ürünleri Kalitesi Üzerine Etkisi

Ömer ZORBA, Şükrü KURT
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 71-76
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bakteriyosinler ve Gıdalarda Kullanım Olanakları

Şükrü KURT, Ömer ZORBA
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 77-83
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Yöresinde Yetiştirilen Atlarda Fenotipik Özellikler

Davut BAYRAM, Yahya ÖTÜRK, Mürsel KÜÇÜK
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (1): 85-88
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]