2005_16_(2)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Esans Yağ Karışımının (Kekik, Karanfil ve Anason) Broylerlerde Canlı Ağırlık, Karkas ve Etlerin Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi

Ü. Gülcihan ŞİMŞEK,    Talat GÜLER,     Mehmet ÇİFTÇİ,     O. Nihat ERTAŞ,    Bestami DALKILIÇ
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 1-5
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van’da Bir Tavuk Otopsisinde Gördüğümüz Helmintler

Nalan ÖZDAL,    Erol AYAZ
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 7-10
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sıcak Stresi Altında Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında Gece Yemlemenin Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Muğdat YERTÜRK,      Mehmet AVCI,    Oktay KAPLAN
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 11-15
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sütçü İneklerde Günlük Sağım Sayısının Klinik Mastitis ve Süt Verimi Üzerine Etkisi

Servet BADEMKIRAN,      Simten YEŞİLMEN,           Kutlay GÜRBULAK
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 17-21
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Belediye Mezbahasında Kesilen Sığır, Koyun ve Keçilerde Hypodermosis

Nalan ÖZDAL,       Serdar DEĞER
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 23-25
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kakule (Eletteria Cardamom L.) Uçucu Yağ Ekstresinin Antienflamatuvar Aktivitesinin Sıçanlar Üzerinde Araştırılması

Mehmet KARACA,     Mehmet TÜTÜNCÜ,      Aydın HİM,       Hasan Altan AKKAN,    Hanefi ÖZBEK
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 27-30
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Doğal Kızgınlık Gösteren İneklerde Çift Sun’i Tohumlama

Mustafa KAYA    Fetih GÜLYÜZ
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 31-33
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Buzağılarda Göbek Lezyonlarının Operatif Sağaltımı : 95 Vakalı Retrospektif Bir Çalışma

Nuh KILIÇ,         Onur Özgün DERİNCEGÖZ,      Rahime YAYGINGÜL
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 35-38
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Otlu Peynirde Kullanılan Bazı Otların Antibakteriyal Etkinliği

Sema AĞAOĞLU,      Nursel DOSTBİL,         Süleyman ALEMDAR
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 39-41
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde Karbontetraklorür İntoksikasyonunda Serum ve Karaciğer Dokusu Mineral Madde Düzeylerinin Araştırılması

Nazmi YÜKSEK,    Nuri ALTUĞ,    Zahid Tevfik AĞAOĞLU,    Abdullah KARASU
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 43-46
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Gıda Kaynaklı Protozoon Enfeksiyonların İnsan Sağlığı Açısından Önemi

Göknur TERZİ
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 47-55
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Mast Hücre Heterojenitesi

Turan KARACA,        Mecit YÖRÜK
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 57-60
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Renkli Tiftik Keçilerinde Transferrin Tipleri ile Bazı Tiftik Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Bahattin ÇAK,        Mürsel KÜÇÜK
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 61-64
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Renkli Tiftik Keçilerinde Hemoglobin ve Transferrin Tipleri

Bahattin ÇAK,       Mürsel KÜÇÜK
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 65-69
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Yöresi Atlarında Helmint Enfeksiyonlarının Yayılışı ve Bazı Kan Parametreleri

Mehmet KARACA,   Erol AYAZ,    Mehmet TÜTÜNCÜ,   Abdurrahman GÜL,     Hasan Altan AKKAN
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 71-74
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Doğum Sonrası Hipokalsemi Şekillenen İnekler ile Buzağıları Arasında Kalsiyum, Fosfor ve Alkalen Fosfataz Seviyeleri İlişkilerinin Araştırılması

Önder AYTEKİN,         İbrahim TAŞAL
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 75-80
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ve Yöresinde Travmatik Myiasis Larvalarının Gelişmeleri ve İdentifikasyonları

Nalan ÖZDAL,     Serdar DEĞER
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 81-85
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Kedilerinde Babesiosis

Mehmet KARACA,  Mehmet TÜTÜNCÜ, Hasan Altan AKKAN,   Nalan ÖZDAL, Serdar DEĞER, Zahid Tevfik AĞAOĞLU
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 87-88
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Denizli Tavuklarında Bazı Yumurta Özellikleri ile Yumurtaların Kuluçka İşlemi Sırasındaki Ağırlık Kaybı Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ,        Evrim DERELİ,      Tayfun ŞAHİN
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 89-92
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Elmanın Karbonhidrat Kaynağı Olarak Yonca Silajına Katılma Olanağının Araştırılması

Mehmet ÇİFTÇİ,     İ.Halil ÇERÇİ,       Bestami DALKILIÇ,       Talat GÜLER,     O. Nihat ERTAŞ
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 93-98
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kakule Tohumu (Elettaria cardamomum Maton) Ekstraktının Antimikrobiyal Etkisi

Sema AĞAOĞLU,     Nursel DOSTBİL,     Süleyman ALEMDAR
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 99-101
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Azerbeycan Bizonu Sütünün Amino Asid içeriği

Aliyev Mirza MIKAİLOĞLU,   İskenderov Telman BAYRAMOĞLU, Aliev Oktay VELİOĞLU
YYU Vet Fak Derg, 2005, 16 (2): 103-104
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]