2006_17_(1-2)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Askaridiozisli Yavru Köpeklerde Topikal Selamektin Uygulamasının  Doza Bağlı Etkinliği

Nazmi YÜKSEK,     Nuri ALTUĞ,     Abdullah KAYA,      Zahid Tevfik AĞAOĞLU,     Yaşar GÖZ,     Cumali ÖZKAN
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 1-4
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Hindi Lenfoid Organlarında (Timus, Dalak ve Bursa Fabricius) Yaşa Bağlı Olarak Mast Hücrelerinin Dağılımı ve Heterojenitesi

Turan KARACA,             Mecit YÖRÜK,            Sema USLU
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 5-8
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Ceylanpınar Tarım İşletmesi merasının besin ve botaniksel kompozisyonu

Mehmet AVCI,           Oktay KAPLAN,          Muğdat YERTÜRK, Mustafa ASLAN
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 9-13
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir Kınalı Keklikte (Alectoris chukar) Askaridiozis ve Koksidiozis Olgusu

Abdullah KAYA,          Nazmi YÜKSEK,        Yaşar GÖZ,        Cumali ÖZKAN,          Nuri ALTUĞ
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 15-17
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İnsanlarda Üst ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Lipit Peroksidasyonu, Antioksidan Vitaminler ve Antioksidan Savunma Sistemleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Sani GÜNDOĞDU,         Ali ERTEKİN
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 19-25
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kedi ve Köpeklerde Akut Abdomen

İlker ÇAMKERTEN,        Tekin ŞAHİN
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 27-32
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Türkiye’de Bir Danada Kardiyak Kist Hidatik Olgusu

Ahmet GÖKÇEN, Tekin ŞAHİN, İlker ÇAMKERTEN
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 33-35
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Veteriner Cerrahide Kullanılan Dikiş Materyalleri

Abdullah KARASU,   Bahtiyar BAKIR
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 37-44
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Doğu Anadolu Bölgesindeki Bazı İllerde 2001-2005 Yılları Arasında Hayvanlarda Görülen Anthrax Olguları

Hakan KALENDER,            Ayşe KILIÇ
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 45-47
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) Kuluçka Sırasında Uygulanan Sesli Uyarımların Öğrenme Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 49-53
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Scanning- Elektron Mikroskobu
Kübra Asena TERİM KAPAKİN
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 55-58
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Diyarbakır Bölgesindeki Sütçü İneklerde Kendini Emmenin Engellenmesi Amacıyla Uygulanan Bazı Yöntemler

Servet BADEMKIRAN,              Bedirhan ÜSTÜN,              Berna ERSÖZ KANAY
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 59-64
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Aydın İli Broyler İşletmelerinin Yapısal ve Teknik Durumu Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 65-69
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Senkronize Edilen Düvelerde Vaginal Dirence Göre Tohumlama Zamanlaması ve Gebelik

Mustafa KAYA,    Fetih GÜLYÜZ
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 71-73
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde Karın İçi Organ Hastalıklarının Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi

Nihat ŞINDAK,                 Halil Selçuk BİRİCİK
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 75-79
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

Yakup Can SANCAK,        Özgür İŞLEYİCİ
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 81-86
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Afyonkarahisar’da Tüketime Sunulan Peynirlerde Listeria monocytogenes ve Salmonella spp. Varlığının Belirlenmesi

Levent AKKAYA,             Mustafa ALİŞARLI
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 87-91
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Afyonkarahisar’da Tüketime Sunulan Kremalı Pastalarda Listeria Türlerinin Varlığının Belirlenmesi

Levent AKKAYA,        Mustafa ALİŞARLI,           Recep KARA,          Raziye TELLİ
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 93-97
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Norduz Koyunlarında Mevsim Dışı Koç Katımının Döl Verimine ve Kuzularda Yaşama Gücüne Etkisi

Orhan YILMAZ,       Mürsel KÜÇÜK, Hüseyin DENK,        Memiş BOLACALI
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 99-102
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Gelişme Geriliği Gösteren Düvelerde Serum Çinko, Bakır ve Tiroid Hormon Konsantrasyonları

İhsan KELEŞ,     Nurcan DÖNMEZ,    Nuri ALTUĞ, Ebubekir CEYLAN
YYU Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2): 103-105
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]