2007_18_(1)

Kapak / Editorial Board

ORIJINAL MAKALELER

Afyonkarahisar’da Tüketime Sunulan Çiğ Süt ve Peynirlerde E. coli O157:H7 Varlığının Belirlenmesi

Levent AKKAYA, Mustafa ALİŞARLI, Recep KARA, Raziye TELLİ
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 1-5
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Iğdır Yöresinde Koyunlarda Endoparaziter Fauna Tespiti (Coccidiosis, Helminthiasis)

Abdurrahman GÜL
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 7-11
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Doğal Askaridiozisli Yavru Köpeklerde Hematolojik Bulgular, Lenfosit Alt Tipleri ve Serum Immunglobulin Konsantrasyonları

Nuri ALTUĞ, Nazmi YÜKSEK, Yaşar GÖZ, Zahid Tevfik AGAOGLU
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 13-18
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Koyunlarda Endoparazit Enfeksiyonlarında Triklabendazol – Levamizol Kombinasyonunun.

Tedavi Etkinliği
Nazmi YÜKSEK, Nuri ALTUĞ, Abdurrahman GÜL
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 19-24
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Hakkari yöresi keçilerinde kistik ekinokokkozis’in seroprevalansı

Yasar GOZ, Abdulalim AYDIN, Abdurrahman GÜL, Serdar DEĞER
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 25-27
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Renkli Tiftik Keçisi ve Ankara Keçisi x Renkli Tiftik Keçisi F1 Oğlaklarında Yaşama Gücü ve Büyüme Performanslarının Araştırılması

Fuat ODABAŞIOĞLU, Mürsel KÜÇÜK, Orhan YILMAZ
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 29-36
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van kedilerinde Cytauxzoonosis

Mehmet KARACA, Hasan Altan AKKAN, Mehmet TÜTÜNCÜ, Nalan ÖZDAL, Serdar DEĞER, Zahid T. AGAOGLU
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 37-39
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Süksinilkolin’in Köpeklerde Elektrokardiyogram ve Kalp Atım Sayısı Üzerine Etkisi

Mehmet KARACA, Dide KILIÇALP, İhsan KELEŞ, Hasan Altan AKKAN
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 41-44
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Yöresi Keçilerinde Toxoplasmozis, Listeriozis ve Brucellozis’in Seroprevalansı Üzerine Araştırmalar

Mehmet KARACA, Cahit BABÜR, Bekir ÇELEBİ, Hasan Altan AKKAN, Mehmet TÜTÜNCÜ,  İhsan KELEŞ,  Barış Atalay USLU, Selçuk KILIÇ
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 45-49
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Şanlıurfa ve Yöresindeki Kuyu Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeyleri

Hisamettin DURMAZ, Mustafa ARDIÇ, Osman AYGÜN, Nasrettin GENLİ
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 51-54
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Ksilazin-Diazepam-Ketamin ve Ksilazin-Tiletamin-Zolazepam Anestezisinin  Atlarda Bazı Koagülasyon Parametrelerine Etkisi

Nurettin AYDİLEK, Cengiz CEYLAN, Hüdai İPEK, Ünsal GÜNDOĞDU
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 55-58
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Bölgesi Su Kaynaklarında Flor Düzeylerinin Belirlenmesi

Sema AGAOGLU, Mustafa ALİŞARLI, Süleyman ALEMDAR
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 59-65
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Bölgesi İçme ve Kullanma Sularının Mikrobiyolojik Kalitesinin Halk Sağlığı Yönünden İncelenmesi

Mustafa ALİŞARLI, Sema AGAOGLU, Süleyman ALEMDAR
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 67-77
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van’da Tüketime Sunulan Balıklarda Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı

Özgür İŞLEYİCİ, Yakup Can SANCAK, Bülent HALLAÇ
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 79-85
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Gorcola Peynirinin Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri

Ufuk KAMBER, T.Haluk ÇELIK
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 87-92
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van’da Tüketime Sunulan Bazı Et Ürünlerinde Listeria Monocytogenes Varlığı

Yakup Can SANCAK, Özgür İŞLEYİCİ, Emrullah SAĞUN
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 93-99
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

OLGU SUNUMU

Bir İnekte Yabancı Cisme Bağlı (tavuk teleği) Tam Meme Başı Stenozisi

Funda EŞKİ, Sait ŞENDAĞ, Yunus ÇETİN, Muhammet ALAN
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 101-104
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEMELER

Transmission Elektron Mikroskobu

Kübra Asena TERİM KAPAKİN
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 105-110
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Koyunlarda Beyaz Karaciğer Hastalığı

Burçak ÖZKAN, M. Erman OR
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 111-114
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
The Physical Thermoregulation of Buffaloes

Aliyev Mirza MIKAİLOĞLU
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (1): 115-116
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]