2007_18_(2)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Van İli Köpeklerinde Sabin-Feldman Boya Testi İle Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı

Cahit BABÜR, Yasar GÖZ, Nuri ALTUG, Aysegül Taylan ÖZKAN, Selçuk KILIÇ
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 1-4
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Yöresi Köpeklerinde Dirofilaria immitis’in Seroprevalansı

Yasar GÖZ, İ. Soner KOLTAS, Nuri ALTUG, Mehtap DEMİRKAZIK, Nazmi YÜKSEK, Zahid AGAOGLU
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 5-8
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Mide-Barsak Parazitlerle Enfekte Koyunlarda Bazı İz Elementler ve Vitamin A, C ve E Düzeyleri

Süleyman KOZAT, Yasar GÖZ, İbrahim Hakkı YÖRÜK
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 9-12
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van İlinin Özalp ve Saray İlçelerinde Hayvanlarda Görülen İç Hastalıkların Mevsimsel Dağılımı

Süleyman KOZAT, Vural DENİZHAN
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 13-16
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van Bölgesi İçme ve Kullanma Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Araştırılması

Sema AGAOGLU, Mustafa ALİSARLI, Süleyman ALEMDAR, Semiha DEDE
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 17-24
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Keçilerde Gebelik Sürecinde Retinol, a-Tokoferol ve Vitamin D3 Konsantrasyonlarının Araştırılması

İbrahim TASAL, İbrahim Hakkı YÖRÜK, Yunus ÇETİN
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 25-28
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van’da Kesilen Dişi Sığırların Genital Organlarında Görülen Lezyonların İnsidensinin Araştırılması

Osman SEZER, İbrahim TASAL
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 29-36
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Hakkari Yöresinde Sığırlarda Cryptosporidium sp.’nin Yaygınlığı

Yasar GÖZ, Abdurrahman GÜL, Abdulalim AYDIN
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 37-40
[Abstract]       [Full Text PDF]                          [Full Text HTML]
Alabalık Fletolarında Farklı Yöntemlerle Listeria monocytogenes’in Araştırması

Osman CENET
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 41-44
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Renkli Tiftik Keçilerinin Yarı Entansif Sartlarda Verim özelliklerinin Araştırılması

Mugdat YERTÜRK, Fuat ODABASIOGLU
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 45-50
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Erzurum İli Piyasasında Tüketime Sunulan Yavru Alabalık Yemlerinde Aflatoksin B1 Varlıgının Araştırılması

Tolga YAROGLU, Mehmet GÜL
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 51-58
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van İli ve Çevresinde 2000-2003 Yılları Arasında Görülen Hastalıkların İnsidansı ve Mevsimlere Göre Dağılımı Üzerine Araştırmalar

Aynur SİMSEK, Abdullah KAYA
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 59-64
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEMELER

Tane Yemlerin Fiziki-Mekanik Özelliklerini Araştırma Yöntemleri

T. M. HACIYEV
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 65-66
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Pestisid Stabilite Analizleri

Oguzhan YAVUZ, Yavuz Kürsad DAS, Dilek GÜVENÇ, Enes ATMACA, Abdurrahman AKSOY
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 67-72
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bioallethrinlerin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkileri

Ufuk MERCAN
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 73-78
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Propolis ve Hayvan Beslemede Kullanımı

Ismail SEVEN, Taylan AKSU, Pınar TATLI SEVEN
YYU Vet Fak Derg, 2007, 18 (2): 79-84
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]