2008_19_(1)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)’nda Sık Görülen Patojen Mikroorganizmaların Tespiti ve Antibiyotik Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi

Dilek AKŞİT, Cavit KUM
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (1): 1-7
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sığırlarda Asetilmetiyonin, L-Karnitin, Vitamin E ve Vitamin B12 Kombinasyonunun Bazı Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi

Handan Hilal ARSLAN, Cevat NİSBET, Devrim SARIPINAR, Sena ÇENESİZ, Metin ÇENESİZ
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (1): 9-14
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Humat ve Prebiyotiklerin Farklı Yerleşim Sıklığında Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında Verim Özellikleri, Yumurta Kalitesi ve Kan Parametrelerine Etkisi

Mehmet Akif YÖRÜK, Ekrem LAÇİN, Armağan HAYIRLI, Ahmet YILDIZ
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (1): 15-22
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Koyunların Kazeöz Lenfadenitis Enfeksiyonunda Patolojik Bulgular

Fatma SAYIN İLHAN
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (1): 23-28
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Köpeklerde Desfluranın Antioksidatif Etkisi Üzerine İndüksiyon Ajanlarının Etkisi

Muhammed Enes ALTUĞ, Ramazan GÖNENCI, Ender YARSAN, Atakan ÖZTURK
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (1): 29-33
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Devekuşu Yavrularında Görülen Sarıkese Enfeksiyonu Ve Sağaltımı Üzerine Araştırmalar

Loğman ASLAN, Abdullah KAYA, Abdullah KARASU, Cumali ÖZKAN
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (1): 35-39
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Fermente Türk Sucuğu Ve Pastırmalarda Kalıntı Nitrat Ve Nitrit Düzeyleri

Yakup Can SANCAK, Kamil EKİCİ, Özgür İŞLEYİCİ
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (1): 41-45
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Koyunlarda Erken Anöstrüs Döneminde Melatonin Uygulamalarının Ovulasyon Ve Gebelik Üzerine Etkisi

Ahmet UYAR, Muhammet ALAN
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (1): 47-54
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEMELER

Apoptozis

Hasan AKŞİT, Ayşegül BİLDİK
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (1): 55-63
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Sütçü Sığırlarda Damızlıkta Kullanma Süresi Ve Uzun Ömürlülüğün Ekonomik Açıdan Önemi

Durhasan MUNDAN, Osman KARABULUT
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (1): 65-68
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]