2012_23_(2)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Van’da Tüketime Sunulan UHT Sterilize İnek Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeyinin Araştırılması

Özgür İŞLEYİCİ    Fatih MORUL    Yakup Can SANCAK
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (2): 65-69
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Divle Tulum Peynirinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

Fatih MORUL    Özgür İŞLEYİCİ
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (2): 71-76
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bıldırcın Karma Yemlerine Katılan Organik ve İnorganik Magnezyum Katkılarının Yumurta Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Oktay KAPLAN     Mehmet AVCI
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (2): 77-81
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri

Sevil ARSLAN     Bahattin ÇAK
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (2): 83-87
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yaş Şeker Pancarı Posası Silajının Arpa Yerine Kullanımının Koyunlarda Duodenuma Geçen Toplam Protein Üzerine Etkisi: I. Besin Madde Sindirimi ve Mikrobiyal Protein Sentezi

Resit ALDEMİR     Mehmet Akif KARSLI
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (2): 89-98
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yaş Şeker Pancarı Posası Silajının Arpa Yerine Kullanımının Koyunlarda Duodenuma Geçen Toplam Protein Üzerine Etkisi: II. Besin Madde Yıkılım Kinetiği

Resit ALDEMİR     Mehmet Akif KARSLI
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (2): 99-104
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

OLGU SUNUMLARI

Bir İskenderun Güvercininde Görülen Konjenital Angulasyon Deformite Olgusunun Osteotomi ve Modifiye External Fixation Yöntemiyle Rekonstrüksiyonu

Cafer Tayer İŞLER    Muhammed Enes ALTUĞ
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (2): 105-107
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir Kırmızı Yanaklı Kaplumbağa’da (Trachemys scripta elegans) Bilateral Kulak Apsesi Olgusu

Zülfikar Kadir SARITAŞ    Cenker Çağrı CINGI    Musa KORKMAZ    Kamuran PAMUK     Turan CİVELEK
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (2): 109-110
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEMELER

Atlarda Diş Hastalıkları

Kamil SAĞLAM
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (2): 111-118
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Evcil Kedilerde Sun’i Tohumlama

Barış Atalay USLU    Fetih GÜLYÜZ
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (2): 119-123
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]