2012_23_(1)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Adana Yöresi Atlarında Babesia equi ve Babesia caballi’nin Yayılışının Mikroskobik ve Serolojik (cELİSA) Yöntemlerle Araştırılması

Cemal KURT     Mehmet YAMAN
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (1): 1-4
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Diyarbakır ve Yöresi Ruminantlarında Görülen İxodidae’ların Mevsimsel Etkinliği

Neval Berrin ARSERIM     Ömer METE
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (1): 5-9
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Verici İnek ve Düvelerde Tekrarlanan Süperovulasyonların Embriyo Kalitesi Üzerine Etkisi

Hatice HIZLI   Tugay AYAŞAN    Numan KILIÇALP    Uğur KARA    Emel KARAKOZAK     Bahri Devrim ÖZCAN Kurtuluş GÖK     Aysun ÇAMLIDAĞ     Serdal ÇOBAN     Hasan Mutlu MANSUR    Seymen SEĞMENOĞLU
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (1): 11-14
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İneklerde Seksüel Siklusun Farklı Dönemlerinde Uterus Arginaz Seviyelerinin Araştırılması

Murat YÜKSEL     Fatih Mehmet KANDEMİR     Hüseyin DEVECİ     Necmi ÖZDEMİR
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (1): 15-17
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Üreme Sezonu Başlangıcında Teke Etkisi İle Senkronize Edilen Laktasyondaki Keçilerde Aşım Sonrasında Yapılan Diklofenak Sodyum Enjeksiyonlarının Gebelik Oranı Üzerine Etkisi

Gökhan DOĞRUER     Fikret KARACA     Mustafa SARIBAY     Cafer Tayyar ATEŞ
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (1): 19-22
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Saanen Oğlaklarının Çeşitli Vücut Ölçüleri

Memis BOLACALI    Mursel KUCUK
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (1): 23-28
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Kovada Eğirdir ve Karacaören II Baraj Göllerinde yaşayan sudak balığı (Sander lucioperca L. 1857) solungaçlarındaki glikokonjugatların histokimyasal yapısı.

Emel DEMİRBAĞ     Seval KELEK     Kenan ÇINAR
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (1): 29-33
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yarış ve Spor Atlarında Sindirim Sistemi Helmintlerinin Yaygınlığı

Gülüzar TOKTAMİŞ     Mehmet YAMAN
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (1): 35-39
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Yüksek Rakımlı Meraların Kullanımı ve Yak (Topoz) Etolojisinin Araştırılması

Nurlan MAMATOV     Gülnaz KANGELDİYEVA     Bahat COMBA
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (1): 41-43
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bıldırcınlarda Yemlere Maya Katılmasının Salmonella enteritidis’in Üreme Performansı ve Kolonizasyonu Üzerine Etkileri

Ahmed HASSAN     Manal MAHMOUD     Dalia HAMED     Omnia KILANY
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (1): 45-50
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

OLGU SUNUMU

İvesi Koyunlarında Kantaron Otu (Hypericum perforatum) Zehirlenmesi

Hasan İÇEN     Servet SEKİN     Ahmet KARATAŞ     Fırat ÇAKMAK     M. Emin VURAL
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (1): 51-53
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Bir Tavşancıl (Hieraaetus fasciatus)’ın Parçalı Sağ Ulna Kırığının Kemik Manşonla Sağaltımı

Sami ÜNSALDI     Esin ÜNSALDI
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (1): 55-59
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEME

Köpek Koyun ve Keçide Koroner Arterler ve Miyokardiyal Köprülerin Morfolojik Özelliklerinin ve Dağılımının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Kalp Hastalıkları ile İlişkisi.

Esin ÜNSALDI
YYU Vet Fak Derg, 2012, 23 (1): 61-64
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]