2011_22_(3)

Kapak / Editorial Board
ORİJİNAL MAKALELER
Van ve Erciş Yöresindeki Sığır ve Koyunlarda Kene Türlerinin Belirlenmesi ve Mevsimsel Dağılımı  

Ali Bilgin YILMAZ     M.Serdar DEĞER

YYU Vet Fak Derg, 2011, 22 (3): 133-137

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Chittagong’daki Siyah Bengal Keçilerinde İntestinal Helmintlerin Prevalansı ve Patolojik Etkileri Üzerine Bir Çalışma  

Babu NATH     Krishna ROY     Amir SHAIKAT     Subrata SHIL

YYU Vet Fak Derg, 2011, 22 (3): 139-142

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Bleomisin Uygulanan Ratlarda CoQ10’ in Tüylerdeki İz Mineral Düzeyleri Üzerine Etkisi  

Ali KURU     Ali ERTEKİN

YYU Vet Fak Derg, 2011, 22 (3): 143-146

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Terkos Gölü’ndeki Bazı Balıklarda (Cyprinidae) Ligula intestinalis Plerocercoid L., 1758 Enfeksiyonunun Mevsimsel Dağılımı  

Murat DEMİRTAŞ     Ahmet ALTINDAĞ

YYU Vet Fak Derg, 2011, 22 (3): 147-151

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Tuj Kuzularında Farklı Konsantre Yemlerin Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi  

Dilek AKSU ELMALI     Metin OGUN     Oguz MERHAN      Ismail KAYA

YYU Vet Fak Derg, 2011, 22 (3): 153-157

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Pakistan, Pencap,  Sahiwal Bölgesindeki Sap hastalığının Epidemiyolojik ve Ekonomik Yönleri  

Mahmood Ijaz GORSI     Muhammad ABUBAKAR      Muhammad Javed ARSHED

YYU Vet Fak Derg, 2011, 22 (3): 159-162

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Bangladeş’in Cox Pazar Bölgesinde Siyah Bengal Keçilerinin Enfeksiyöz Hastalıkları Üzerine Çevre Faktörlerinin İnsidensi ve Değişen Etkileri  

Mohammad Al NOMAN       Amir SHAIKAT       Babu NATH       Subrata SHIL       Mohammad HOSSAIN

YYU Vet Fak Derg, 2011, 22 (3): 163-167

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Östrüs, Anöstrüs ve Yalancı Gebelikteki Kedilerin Dişi Üreme Organlarında Plazma Hücreleri ve Alpha-Naphthyl Acetate Esterase Pozitif Lenfositlerin Dağılımı  

Turan KARACA     Sevket ARIKAN     Hakan KALENDER     Ilknur PIR YAGCI     Mecit YORUK

YYU Vet Fak Derg, 2011, 22 (3): 169-173

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Kavuzu Alınmış Arpanın Bıldırcınlarda Performans ve Bazı Kan Parametreleri
Üzerine Etkisi
 

Mustafa Numan OĞUZ     Fatma KARAKAŞ OĞUZ     Ebru GÖNCÜOĞLU

YYU Vet Fak Derg, 2011, 22 (3): 175-179

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

Türkiye’nin Güneydoğusundaki Tektırnaklı Hayvanlarda Brusellozisin seroprevalansı  

Osman Yasar TEL     Neval Berrin ARSERIM     Oktay KESKIN

YYU Vet Fak Derg, 2011, 22 (3): 181-183

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

OLGU SUNUMU
Bir Köpekte Yabancı Cisme Bağlı Akut Mide Dilatasyonu Teşhisinde Radyolojik ve Ultrasonografik İnceleme  

Lora KOENHEMSİ     Onur İSKEFLİ     Banu DOKUZEYLÜL     Remzi GÖNÜL     Erman OR     Abdülkadir UYSAL

YYU Vet Fak Derg, 2011, 22 (3): 185-187

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEME
Köpeklerde Görülen Plazmasitomlar  

Erman OR

YYU Vet Fak Derg, 2011, 22 (3): 189-192

[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]