2008_19_(2)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğinde Karşılaşılan Meme Sorunları

Musa ÇETİN,   Muhammet ALAN
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 1-6
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Babesia ovis ile doğal olarak enfekte koyunlarda serum folik asit düzeylerinin araştırılması

Semiha DEDE,   Yeter DEĞER,   Fatmagül YUR,   Handan MERT,   Nihat MERT
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 7-9
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Isırgan Otunun Dimetilbenzantrasen Uygulanan Tavşanlarda Lipit Peroksidasyonu, Antioksidan Maddeler ve Nitrit-Nitrat Düzeyleri Üzerine Etkisi

Ali ERTEKİN,   İdris TÜREL,   Gökhan OTO,   F.Çağlar ÇELİKEZEN,   Semih YAŞAR
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 11-15
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Ratlarda Akciğer Fibrozisinde Lipid Peroksidasyonu (MDA), Antioksidan Madde (Glutatyon, Seruloplazmin) ve Bazı Antioksidan Vitamin (Β-Karoten, Retinol) Düzeylerinin İncelenmesi

F. Çağlar ÇELİKEZEN,  Ali ERTEKİN
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 17-20
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Babesiosisli Koyunlarda Hemoglobin Tipleri ve Glutatyon Düzeyleri

Ümit ŞANLI,  Yeter DEĞER
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 21-24
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Prenatal ve Postnatal Dönemlerde Gallus gallus domestica’nın Bezsel Midesinde Mast Hücrelerinin Ontogenisi, Dağılımı ve Histokimyasal Karakterleri

Abdulkerim AKSOY,   Kenan ÇINAR
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 25-29
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
İskenderun Mezbahasına Getirilen Sığırların Rumen ve Retikulumlarında Karşılaşılan Yabancı Cisimler ve Oluşturdukları Komplikasyonlarının Araştırılması

Ramazan GÖNENCİ,   Mehmet YILDIRIM
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 31-36
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Van ve Yöresinde Sığır ve Koyunlarda Görülen Cerrahi Hastalıkların Değerlendirilmesi

Hüseyin KORKMAZ,   Loğman ASLAN
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 37-42
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Tavuk Orijinli Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis Suşlarının Plazmid Profil Analizi

Hakan KALENDER,   Selahattin ŞEN
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 43-45
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Hindilerde Sindirim Sisteminde Mast Hücrelerinin Dağılımı ve Heterojenitesi Üzerine Morfolojik ve Histometrik Araştırmalar

Sema USLU,   Mecit YÖRÜK
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 47-51
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Elektromanyetik Radyasyona Maruz Bırakılan Kobayların Serum Bakır ve Çinko Seviyelerine Yeşil Çayın Etkisi

Dide KILIÇALP,   Fatmagül YUR,   Yeter DEĞER
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 53-56
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Çalışan Serbest Veteriner Hekimlerin Mesleki Değerlendirmeleri: Bir Anket Çalışması

Nazmi YÜKSEK,   Nuri ALTUĞ,   Cumali ÖZKAN,   Mürsel KÜÇÜK
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 57-59
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Vejetasyonun Farklı Dönemlerinde Hasat Edilen Korungaya İlave Edilen Melas ve Formik Asit’ in Silaj Kalitesi ve İn Vitro Kuru Madde Sindirilebilirliği Üzerine Etkileri

N. Tuğba BİNGÖL,   M. Akif KARSLI,   Duran BOLAT,   İsmail AKÇA
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 61-66
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

OLGU SUNUMU

Bir Buzağıda Hematüri ile Seyreden Prenatal Tropikal Tayleriyozis Olgusu

Mustafa İSSİ,   Yusuf GÜL
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 67-69
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]

DERLEMELER

Peynir Çeşitlerinde Nitrit ve Nitrozaminler

Kamil EKİCİ,   Mustafa ALİŞARLI,   Yakup Can SANCAK
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 71-72
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]
Apoptozun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler

Özay GÜLEŞ,   Ülker EREN
YYU Vet Fak Derg, 2008, 19 (2): 73-78
[Abstract]             [Full Text PDF]                    [Full Text HTML]