2009_20_(1)

2009_20_(1)

Dış Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Köpeklerde Göz Parametreleri Üzerine İzofloran ve Enfloranın Etkileri

Servet KILIÇ, Sami ÜNSALDI

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 1-3

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Farklı yaşlardaki civcivlerin barsak villus boyu ve çapı ile kadeh hücresi ve mitotik hücre sayılarındaki değişimler

Müge BOZKURT, Mustafa SANDIKÇI

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 5-9

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Halk Sağlığı Amaçlı Kullanılan Pestisitlerin (Biyosidal) Güvenilirlik Standartlarının Karşılaştırılması

Ümit TARAKCI, İdris TÜREL

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 11-18

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Oküler Dermoidli Buzağılarda Serum A Vitamini ve β-Karoten Düzeyleri

Yusuf GÜL, Mustafa İSSİ

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 19-20

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Petroselinum crispum (Maydanoz) Tohumu Uçucu Yağ Özütünün Letal Doz Düzeyleri ve Antienflamatuvar Aktivitesinin Deney Hayvanları Üzerinde Araştırılması

Mehmet ALTUNBAŞ, İdris TÜREL

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 21-25

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Peganum harmala L. (Üzerlik) Tohum Ekstresinin Analjezik Aktivitesi ve Akut Toksisitesinin Fareler Üzerinde Belirlenmesi

Yılmaz KOÇAK, Ali ŞAHİN

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 27-30

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Ruminantlarda Konjenital Anorektal Anomali Olgularının Değerlendirilmesi

Loğman ASLAN, Abdullah KARASU, Musa GENÇCELEP, Bahtiyar BAKIR, İsmail ALKAN

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 31-36

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Seroprevalence of Canine Adenovirus (CAV) Infection in Kars Dogs in Turkey

Yakup YILDIRIM, Ali Haydar KIRMIZIGÜL, Erhan GÖKÇE

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 37-39

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Bleomycin Uygulanan Ratlarda CoQ10’ in Lipit Peroksidasyonu, Antioksidan Profil ve Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi

F. Çağlar ÇELİKEZEN, Ali ERTEKİN

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 41-48

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Effect of Xylazine-Thiopental Anesthesia on Canine Fatty Acid Profiles

Sami ÜNSALDI, Servet KILIÇ, Ökkeş YILMAZ, Cafer Tayar İŞLER

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 49-51

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Theileriosisli Sığırlarda Hemoglobin Tipleri ve Glutatyon Düzeylerinin Araştırılması

İrfan YOLDAŞ, Ali ERTEKİN

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 53-56

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Trichostrongylidae spp. ile Doğal Enfekte Koyunlarda Moxidectin ve Doramectinin Etkinliği

Ali ŞAHİN, Hasan Altan AKKAN, Abdurrahman GÜL, Mehmet KARACA, İdris TÜREL

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 57-59

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

OLGU SUNUMU

Bir Düvede Doğmasal Atresia Ani ile Birlikte Rekto Vajinal Fistül Olgusu

Servet BADEMKIRAN, Hasan İÇEN, Doğan KURT

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 61-64

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Bir Kuzuda Erkek Psödohermafroditizm Olgusu

Şule Yurdagül ÖZSOY, Osman KUTSAL

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 65-67

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

İki Sığırda Oküler Yassı Hücreli Karsinom Olgusu

Abuzer TAŞ, Abdullah KARASU, Loğman ASLAN, Nazmi ATASOY, Fatma İLHAN

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 69-71

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

DERLEMELER (REVIEWS)

Avian İnfluenza Tip A Virüsleri: Etiyoloji, Teşhis ve Korunma

Banur BOYNUKARA, Ziya İLHAN, Abdulbaki AKSAKAL, İsmail Hakkı EKİN, Timur GÜLHAN, Hasan SOLMAZ

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 73-79

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Egzotik Hayvanlarda Antibakteriyel Tedavi

Ahmet Cihat ÖNER, Ali ŞAHİN

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (1): 81-86

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]