2009_20_(2)

2009_20_(2)

Dış Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Preimplantasyon Sürecindeki Keçilerin Dişi Genital Kanal Organlarında Plazma Hücresi ve Alfa Naftil Asetat Esteraz Pozitif Lenfositlerin Dağılımı

Turan KARACA, Mecit YÖRÜK, Sema USLU, Barış Atalay USLU, Yunus ÇETİN

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 1-5

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Van Gölü Havzasında 2006 – 2008 Yılları Arasında Yabani Kuşlarda Yaralanma ve Kırık Olgularının Tedavileri

Loğman ASLAN, Özdemir ADIZEL, Abdullah KARASU, Cumali ÖZKAN, Musa GENÇCELEP, Atilla DURMUŞ, Yakup AKGÜL

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 7-12

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Primer Ketozisli Süt İneklerinin Tedavisinden Önce Subkutan İnsülin Uygulamasının Kan Glikoz Düzeyleri Üzerine Etkileri

Mustafa İSSİ, Yusuf GÜL, Fatih Mehmet KANDEMİR, Onur BAŞBUĞ

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 13-16

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Ekşitilmiş Sütün Buzağılarda Canlı Ağırlık Artışı, Bazı Kan Parametreleri ve Sağlık Üzerine Etkisi

Vadullah EREN

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 17-21

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Norduz Keçilerinde Hemoglobin, Eritrosit Potasyum ve Glutatyon Tiplerinin Araştırılması

Serap EMEKÇİ, Handan MERT

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 23-26

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Hayvan Orijinli Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin Tiplerinin (LT, ST) Belirlenmesi

Timur GÜLHAN, Ziya İLHAN, Abdulbaki AKSAKAL, Hasan SOLMAZ, İsmail Hakkı EKIN

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 27-31

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Babesiosisli Koyunlarda Çinko ve Bakır Konsantrasyonları ve Karbonik Anhidraz Enzim Aktivitesinin Saptanması

Mehmet Emin AKIŞ, Semiha DEDE

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 33-37

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Şanlıurfa Bölgesindeki Atlarda Diş Bozukluk ve Hastalıklarının Değerlendirilmesi

Levent KANDEMİR, Nihat ŞINDAK

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 39-43

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Van’da Evcil Güvercinlerde (Columba livia domestica) Coccidia ve Helmint Türlerinin Yayılışı

Abdurrahman GÜL, Nalan ÖZDAL, Serdar DEĞER, Vural DENİZHAN

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 45-48

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Anaç Yaşının ve Yumurtlama Zamanının Yumurta Özellikleri Üzerine Etkisi: 2. Yumurta İç Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Bünyamin SÖĞÜT, Mustafa SARI

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 49-53

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Van Et ve Balık Kurumu’nda Kesilen Kıl Keçilerinde Linguatula serrata (Fröhlich, 1789) Nimflerinin Araştırılması

Abdurrahman GÜL, Fatma İLHAN

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 55-57

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Van İlinde Satışa Sunulan Otlu Peynirlerde Mikrofloranın ve Laktik Asit Bakterilerinin Belirlenmesi

Özgür İŞLEYİCİ, Nurhan AKYÜZ

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 59-64

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Comparative Macroanatomical Study of the Testis in Hasak Crossbreed Type, Akkaraman and Konya Merinos Hoggets

Esin ÜNSALDI

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 65-68

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

DERLEMELER

Gıdalarda Hareketli Aeromonas’lardan Kaynaklanan Sağlık Riskleri

Özgür İŞLEYİCİ, Yakup Can SANCAK

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 69-74

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Zenobiyotiklerin Metabolizması

Serap ÜNÜBOL AYPAK

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 75-78

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Oksidatif DNA Hasarı ve Kromatografik Yöntemlerle Tespit Edilmesi

Enes ATMACA, Abdurrahman AKSOY

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 79-83

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Kedi ve Köpeklerde Kardiyovasküler Hastalıkların Tanısında Natriüretik Peptidler’in Önemi

Hasan İÇEN, Özgür Yaşar ÇELİK, Aynur ŞİMŞEK

YYU Vet Fak Derg 2009, 20 (2): 85-89

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]