2010_21_(1)

2010_21_(1)

Dış Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Üreme Mevsimi Dışında Genç Keçilerde Flugeston Asetat Vaginal Sünger ve Norgestomet Kulak İmplantı Uygulamalarıyla Östrüslerin Uyarılması

Enes İlker KILBOZ, Fikret KARACA

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 1-6

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Van Bölgesi Keçilerinde Parainfluenza Virus – 3 (PIV-3) ve Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı

Veysel Soydal ATASEVEN, Zeynep BAŞARAN, Volkan YILMAZ, Seval Bilge DAĞALP

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 7-9

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Yerelması (Heliantus tuberosus L.) Hasılına Katılan Melas ve Formik Asit Katkısının Silaj Kalitesi ve Sindirilebilirliği Üzerine Etkileri

N. Tuğba BİNGÖL, M. Akif KARSLI, İsmail AKÇA

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 11-14

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Ratlarda Kastrasyonun Böbrek Histomorfolojisine Etkisi

Fahri ŞİMŞEK, Mustafa SANDIKÇI

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 15-19

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Van Kedilerinde Kardiak Troponin Seviyelerinin Araştırılması

Nurşen SÖNMEZ, Zahid Tevfik AĞAOĞLU

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 21-25

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Hindide Kalp Üzerine Makroanatomik ve Subgros Bir Çalışma

Gamze ÇAKMAK, Hüseyin KARADAĞ

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 27-30

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Koyun Akciğerlerinden Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığı

Osman Yaşar TEL, Oktay KESKİN

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 31-34

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Deneysel Nefrotoksisite Oluşturulan Tavşanlarda Nitrik Oksit Donörü (L-Arginin) ve Nitrik Oksit Sentaz İnhibitörlerinin (Aminoguanidin, L-NAME) Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkileri

Cumali ÖZKAN, Yakup AKGÜL

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 35-41

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Hindinin Koroner Arterleri Üzerine Makroanatomik ve Subgros Bir Çalışma

Gamze ÇAKMAK, Hüseyin KARADAĞ

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 43-47

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Etçi Piliçlerin Yemlerine Katılan Plantago Major Extraktının Performans ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi

N. Tugba BİNGÖL, M.Akif KARSLI, Reşit ALDEMİR, Orhan YILMAZ, İdris TÜREL

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 49-53

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

OLGU SUNUMLARI

Bir Buzağıda Perosomus Elumbus Olgusu

Erdal ÖZMEN, Şule Yurdagül ÖZSOY, Mustafa Kemal SARIBAY, Gökhan DOĞRUER

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 55-57

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Bir Sokak Kedisinde İntrakraniyal Transisyonel Meningiom Olgusu

Yusuf GÜL, Fatma İLHAN

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 59-61

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Bir Hamsterde Demodex aurati ve Demodex criceti’ye Karşı Selamektin Uygulaması

Ender GÜLEĞEN, Veli Yılgör ÇIRAK, Bayram ŞENLİK, Levent AYDIN

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 63-65

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Bir Koyun Sürüsünde Üç Anthrax Olgusu

İsmail AYTEKİN, Arif ÖZKAN

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 67-68

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Van Yöresinde Evcil Güvercinlerde (Columba livia domestica) Bit Enfestasyonları

M. Serdar DEĞER, Kamile BİÇEK, Nalan ÖZDAL, Ali Bilgin YILMAZ, Vural DENİZHAN, Bülent HALLAÇ, Ayşe SONA

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 69-70

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

DERLEMELER

Formaldehit, Kullanım Alanları, Risk Grubu, Zararlı Etkileri ve Koruyucu Önlemler

Esin ÜNSALDI

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (1): 71-77

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]