2010_21_(2)

2010_21_(2)

Dış Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Denizli Tavuklarında Kuluçkalık Yumurtaların Depolama Süresi ve Depolama Öncesi Isıtılmasının Yumurta Ağırlık Kaybı, Kuluçka Sonuçları ve Civciv Çıkış Ağırlığı Üzerine Etkileri

Hayriye Değer Oral TOPLU, Ahmet NAZLIGÜL

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (2): 77-81

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

İshal Semptomu Belirlenen Buzağılarda Serum Sialik Asit ile Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması

Erdoğan UZLU, Mahmut KARAPEHLİVAN, Mehmet ÇİTİL, Erhan GÖKÇE, Hidayet Metin ERDOĞAN

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (2): 83-86

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Presence of Gasterophilus Species in Horses in Van Region

Nalan ÖZDAL, Kamile BİÇEK, Özlem ORUNÇ, Serdar DEĞER

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (2): 87-90

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Şap Hastalıklı Besi Sığırlarında Salya ve Eritrosit Arginaz Aktiviteleri

Mustafa İSSİ, Fatih Mehmet KANDEMİR, Onur BAŞBUĞ, Yusuf GÜL, Necmi ÖZDEMİR

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (2): 91-93

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Van’ın Erciş İlçesinde Kene Tutunması Şikayeti İle Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Kişilerden Toplanan Kenelerin Türlere Göre Dağılımı

M. Serdar DEĞER, Kamile BİÇEK, Nalan ÖZDAL, Ali Bilgin YILMAZ, Vural DENİZHAN, Bülent HALLAÇ, Ayşe SONA

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (2): 95-98

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Kısraklarda Aşım Sonrası Vulvaya Geçici Zımba (Stapler) Uygulamalarının Gebe Kalma Oranı Üzerine Etkisi

Gözde MATYAR, Yaşar ERGÜN

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (2): 99-102

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Sağlıklı Siirt Kıl keçilerinde Doğum Öncesi ve Doğum Sonrasında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması

Pınar TANRITANIR, Ebubekir CEYLAN, Semiha DEDE

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (2): 103-105

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Mastitisli İnek Sütlerinden İzole Edilen Koagulaz Negatif Stafilokokların Antibiyotik Dirençlilikleri

Esra ŞEKER, Erhan ÖZENÇ

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (2): 107-111

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Süt Verim Özellikleri

Tahir BAYRIL, Orhan YILMAZ

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (2): 113-116

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Biotyping of Nontypeable Group B Streptococci

Ismail Hakki EKIN, Kemal GURTURK, Gorkem YAMAN, Abdullah YESILOVA

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (2): 117-122

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

OLGU SUNUMLARI (CASE REPORTS)

Van’da Evcil Güvercinlerde (Columba livia domestica) Pseudolynchia canariensis Macquart, 1839 (Diptera: Hippoboscidae) Olgusu

Ali Bilgin YILMAZ, M. Serdar DEĞER, Kamile BİÇEK, Nalan ÖZDAL

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (2): 123-124

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Bir İnekte Karın İçi Organlarda Yaygın Mezotelyoma

Erdoğan UZLU, Mahmut SÖZMEN, Adem ARANCI, Nezihe GÖKHAN, Mehmet ÇİTİL, Hidayet Metin ERDOĞAN

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (2): 125-128

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

DERLEME (REVIEW)

Türkiye’de Sarcosporidiosis

Cem Ecmel ŞAKİ, Serdar DEĞER, Edip ÖZER

YYU Vet Fak Derg 2010, 21 (2): 129-134

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]