2011_22_(1)

2011_22_(1)

Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Samsun Yöresinde Yetiştirilen Mandaların Farklı Yaş ve Cinsiyet ile Gebelik Durumunda Hematolojik ve Kan Biyokimya Değerlerindeki Değişimler

Metin ÇENESİZ, Sena ÇENESİZ, Gül Fatma YARIM, Cevat NİSBET

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 1-4

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Sığır ve İnsan Orijinli Grup B Streptokokların Bazı Antimikrobiyel Maddelere İn Vitro Duyarlılıklarının Araştırılması

İsmail Hakkı EKİN, Kemal GÜRTÜRK, Çiğdem ARABACI, Neşe ÇÖLÇİMEN, Funda BABACAN

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 5-9

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Kars İlindeki Süt Sektörünün Mevcut Durumuna İlişkin Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendislerinin Görüşleri

Pınar DEMİR, Sadi ARAL

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 11-15

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Subklinik Mastitisli İneklerden İzole Edilen Stafilokok Suşlarının Bazı Virulens Faktörleri ve Antibiyotik Direnci

Osman Yaşar TEL, Oktay KESKİN

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 17-21

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Otohemoterapinin Serum Biyokimyasal Parametreleri ve Mineral Madde Düzeyleri Üzerine Etkileri

Başaran KARADEMİR, Evren KOÇ, Yusuf ERSAN, Fatih UZUN, Erdi ORHAN

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 23-26

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Angora Tavşanlarında (Oryctolagus cuniculus) Eimeria intestinalis, Eimeria perforans ve Eimeria coecicola’nın Neden Olduğu İntestinal Koksidiyoz

Taraneh ONCEL, Ender GULEGEN, Bayram SENLIK, Serkan BAKIRCI

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 27-29

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Bovicola bovis ve Linognathus vituli ile Doğal Enfeste Danalarda Flupeks®’in (%1 Flumethrin) Etkisi

A. Onur GİRİŞGİN, A. Ender GÜLEĞEN, Levent AYDIN, Özgür SELÇUK, Gözde COŞKUNSERÇE

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 31-33

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Koçaş Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Holştayn İneklerde Süt Veriminin Tekrarlama Derecesi ve Gerçek Verim Kabiliyeti

Önder SEHAR, Durhasan MUNDAN, Osman KARABULUT

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 35-38

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

İnfeksiyöz Bursal Hastalık Virusunun (IBDV) Kanatlılara Taşınmasında Köpeklerin Muhtemel Rolü

Muhammad Atif ZAHOOR, Muhammad ABUBAKAR, Saima NAIM, Qaiser Mehmood KHAN, Muhammad Javed ARSHED

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 39-40

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Farklı Besi Program ve Sürelerindeki Saf Morkaraman ve Kıvırcık X Morkaraman Fı Kuzuların Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri: I- Vücut Ölçüleri

Davut BAYRAM, Fuat ODABAŞIOĞLU

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 41-47

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

OLGU SUNUMU

Bir İneğin Göz Kapağında Bazal Hücre Karsinomu

Servet KILIÇ, Yesari ERÖKSÜZ, Sami ÜNSALDI, İbrahim CANPOLAT, Kadri KULUALP

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 49-51

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

DERLEME

Leishmaniasisin Tedavisinde Antimon Bileşiklerinin Kullanımı

Fatma ATEŞ, Erman OR, Mehmet Ali KÖRPINAR, Remzi GÖNÜL, Taner BAHÇECİ

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 53-57

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Ruminantlarda Kullanılan Aşılar ve Önemi

İsmail AYTEKİN, Aslan KALINBACAK, Cafer Tayer İŞLER

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 59-64

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

EDİTÖRE MEKTUP

Puppy Vaginitis’e Yeni Bir Sağaltım Yaklaşımı

Mehmet UCAR, Cenker Cagri CINGI, Turan CIVELEK

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (1): 65

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]