2011_22_(2)

2011_22_(2)

Dış Kapak / Editorial Board

ORİJİNAL MAKALELER

Tavşanlarda Doğal Bağırsak Koksidiyozunda Bazı Serum Enzim ve Mineral Madde Düzeyleri Üzerine Etkisi

Başaran KARADEMİR, Yusuf ERSAN, Evren KOÇ, Erdi ORHAN, Fatih UZUN

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (2): 67-70

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Balık Konservelerinde Histamin ve pH Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Hünkar Avni DUYAR, Kamil EKİCİ

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (2): 71-74

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması; I. Koyunların Çeşitli Verim Özellikleri

Yahya ÖZTÜRK, Fuat ODABAŞIOĞLU

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (2): 75-80

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması; II. Kuzularda Büyüme, Yaşama Gücü, Besi Performansı Kesim ve Karkas Özellikleri

Yahya ÖZTÜRK, Fuat ODABAŞIOĞLU

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (2): 81-87

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Subklinik Mastitisli Keçi Sütlerinden Aerobik Bakterilerin İzolasyonu

Ziya İLHAN, İbrahim TAŞAL, Süleyman SAĞCAN, Hasan SOLMAZ

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (2): 89-91

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Dondurulmuş Olarak Muhafaza Edilen İnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Biyojen Amin Oluşumu ve Mikrobiyolojik Değişimlerin Belirlenmesi

Kamil EKİCİ, Emrullah SAĞUN, Yakup Can SANCAK, Hakan SANCAK, İbrahim Hakkı YÖRÜK, Özgür İŞLEYİCİ

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (2): 93-99

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Van Gölü Çevresinde Yaşayan Gümüşi Martı (Larus michahellis) Dışkılarının Helmintolojik Yönden İncelenmesi

Özlem KILINÇ, Mutalip ÇİÇEK, Önder AKKAŞ

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (2): 101-103

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Divle Tulum Peynirinde Aflatoksin M1 Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

Özgür İŞLEYİCİ, Yakup Can SANCAK, Fatih MORUL

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (2): 105-110

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

OLGU SUNUMU

Kronik Böbrek Yetmezliği Bulunan Bir Kedide Renal Vaskuler Direncin Doppler Ultrasonografi ile Saptanması

Remzi GÖNÜL, Lora KOENHEMSİ, Diren ORALKAN, Mehmet Erman OR, Abdülkadir UYSAL

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (2): 111-113

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

DERLEMELER

Megabakteriozis

Osman GAZİOGLU, Ziya İLHAN

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (2): 115-120

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

Kistik Ekinokokkozis ve Kontrol Çalışmaları

Mehmet YAMAN

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (2): 121-125

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]

RAPOR

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında Teşhis Amacıyla İncelenen Materyallerin Retrospektif Değerlendirilmesi

Timur GÜLHAN, Abdulbaki AKSAKAL, İsmail Hakkı EKİN, Banur BOYNUKARA

YYU Vet Fak Derg 2011, 22 (2): 127-132

[Abstract] [Full Text PDF] [Full Text HTML]